Federatie Particulier Grondbezit

Terugblik – FPG-webinar: Tot de bodem!

23 maart 2021 door FPG

Vrijdag 19 maart 2021 vond het FPG-Webinar

BodembijeenkomstFPG230321-dc8152c8

Vrijdag 19 maart 2021 vond het FPG-Webinar – Tot de Bodem! plaats. De bijeenkomst stond in het teken van de Open Bodem index (OBI) als meetinstrument en bodembeheer in de praktijk. Het webinar werd geleid door Dick van den Oever, directeur landelijk vastgoed bij a.s.r en FPG-bestuurslid. De belangstelling was groot. Meer dan 100 geïnteresseerden hadden zich gemeld voor de bijeenkomst.

Open Bodem Index

Gerard Ros, senior onderzoeker bij het Nutriënten Management Instituut (NMI) en initiator van de Open Bodem Index, sprak tijdens de bijeenkomst over de staat van de Nederlandse landbouwbodem en gaf een introductie op de werking van de OBI. Op vraag van Dick van den Oever gaf hij onze bodem een 8! In antwoorden op gestelde vragen tijdens het webinar bleek ook dat het meetinstrument de ambities rondom kringlooplandbouw versterkt.

De Open Bodem Index, mede-ontwikkeld door a.s.r, Rabobank en Vitens, is een instrument dat de landbouwkundige waarde van de bodem voor eigenaar, pachter, financier en ketenpartij kan objectiveren en die we graag onder de aandacht brengen van onze leden. U kunt zich voor het instrument aanmelden via www.openbodemindex.nl.

Bodem in de Praktijk

Zwier van der Vegte, manager van Melkveeproefbedrijf de Marke, lichtte uitvoerig toe wat wel en niet werkt bij bodembeheer van mais- en grasland. Volgens hem is bodem is de basis van ons bestaan. Ons hele voedsel-, eco- en klimaatsysteem hangen hier aan vast. Hij doet ook een concrete oproep om je hoofd wat vaker onder de graszoden te steken, kijk naar je bodem! We kunnen in de toekomst bodembeheer en het landschap beter inrichten om ook doelen als gebruik van minder kunstmest en gewasbescherming te bewerkstelligen.

Bob Keurentjes, innovatiemanager bij ForFarmers, begeleidt proeven en projecten bij de teelt van voedergewassen, om zo optimaal gezonde gewassen te telen. In zijn presentatie ging hij in op hoe ForFarmers grondbeheerders ondersteunt met praktisch advies op bedrijfsniveau. En ook hoe data hierbij gebruikt wordt. ForFarmers kijkt bij haar advies aan boeren naar bodem, naar voer, mest en de dieren.

Aan het slot van het webinar werd nogmaals toelichting gegeven over deelname aan de Open bodem Index en werden de sprekers bedankt voor hun bijdrages.

Terugkijken

U kunt het webinar terugzien via de verstrekte inlogcodes bij uw aanmelding. Indien u ingelogd bent, kunt u hier de presentaties bekijken. Ook de antwoorden op de in de chat gestelde vragen zijn dan zichtbaar. Leden die zich niet hadden aangemeld voor het webinar kunnen alsnog een login opvragen via fpg@grondbezit.nl.
FPG denkt nog na over het vervolg van deze succesvolle bijeenkomst. Suggesties van leden zijn welkom.