Federatie Particulier Grondbezit

Thema De Landeigenaar: 'Regie op ruimte'

27 mei 2021 door FPG

Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een pleidooi in voor meer ruimte voor bos, natuur, recreatie, energietransitie, circulaire economie, woningbouw of betere water- en milieukwaliteit.

2021 05 28 Cover DL3Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een pleidooi in voor meer ruimte voor bos, natuur, recreatie, energietransitie, circulaire economie, woningbouw of betere water- en milieukwaliteit. Claims die van grote invloed zijn op het particulier eigendom. Daarom is het juninummer van De Landeigenaar een themanummer over ‘Regie op ruimte’. Het nummer komt rond 15 juni uit.

In dit nummer:

 • “Hergroepering nodig van het buitengebied”
  Hoogleraar Martha Bakker pleit voor een grootschalige hergroepering van functies, als oplossing voor alle ruimteclaims. Daarvoor is wel een stevig beleid voor ruimtelijke ordening nodig. “We staan nu op een splitsing.”

 • “Ingrijpende keuzes nodig in ruimtelijke ordening”
  Alleen als overheden ingrijpende keuzes maken is het mogelijk om alle ruimtelijke opgaven te realiseren, stelt Frank van Dam van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens hem is er een andere verdeling van de ruimte nodig. Dat kan met een nieuw soort ruilverkaveling.

 • Ondernemer in akkerbouw en duurzame energie
  Akkerbouwer en energie-ondernemer Jakob Bartelds is in december gestart in het FPG-bestuur. De nieuwe FPG-bestuurder is onder andere mede-eigenaar van een grootschalig akkerbouwbedrijf en van een groot windmolenproject.

 • Schadevergoeding bij belemmering eigendomsrecht
  Regelmatig wordt gedoogplicht opgelegd voor aanleg van leidingen en bijbehorende werken die het grondgebruik beperken. Als er geen zakelijk recht overeenkomst is, bepaalt de wet de rechtsverhouding tussen leidingbeheerder en eigenaar. Die biedt de eigenaar aanspraak op volledige schadevergoeding.

 • Landgoed bij uitstek geschikt voor gebiedsgericht en duurzaam werken
  Soil4U is een praktijkplatform voor landgoederen in transitie naar een gezonde bodem, waterhuishouding en bedrijfsvoering. Het sluit goed aan bij ideeën over ruimtelijke inrichting van het Planbureau voor de Leefomgeving en in de nieuwe Omgevingswet. Het landgoed kan dienen als model bij de transities van het buitengebied.

Verder in dit nummer:

 • Jacht en eigendom onlosmakelijk verbonden
 • Van wie zijn de stikstofrechten?
 • Vooral weinig opvolgers op kleine agrarische bedrijven
 • Afscheid Berend Pastoor