Federatie Particulier Grondbezit

Bos, klimaat en kansen in de markt tijdens voorjaars ALV

6 juni 2021 door FPG

Hoewel we hadden gehoopt iedereen weer in levende lijve te ontmoeten, organiseerde FPG de voorjaars ALV van 5 juni toch nog eenmaal online.

2021 06 05 Roel Robbertsen en Simon KlingenHoewel we hadden gehoopt iedereen weer in levende lijve te ontmoeten, organiseerde FPG de voorjaars ALV van 5 juni toch nog eenmaal online. Na het huishoudelijk deel volgde een interessant inhoudelijk programma over klimaatoplossingen en marktkansen.

Voorzitter Roel Robbertsen opende de ochtend met een huishoudelijk deel, waarbij de jaarcijfers 2020 werden goedgekeurd. We namen daarnaast formeel afscheid van onze directeur Berend Pastoor en bestuursleden Janneke Snijder-Hazelhoff, Maurits van den Wall Bake en Adrienne Vriesendorp-Dutilh. Een fysiek afscheid volgt nog op een later moment.

Mythes over bos en klimaat

In het tweede deel van de ALV stond het thema Klimaatoplossingen en marktkansen voor grondeigenaren centraalSimon Klingen nam de luisteraars mee naar het bos. Aan de hand van zijn boek “Zeven vragen over Bos en Klimaat” deelde hij een aantal opmerkelijke inzichten. Zo zette hij het idee dat meer bos het CO2-probleem zal oplossen in perspectief. Voor een CO2-reductie van 10% in Nederland is bijvoorbeeld een bos zo groot als half Nederland nodig. Daarnaast ontkrachtte hij de mythe dat we in Nederland steeds minder bos hebben. Het Nederlandse bosoppervlak is in 100 jaar tijd namelijk fors toegenomen. Zo ook de dichtheid van het aantal bomen per hectare. Bos heeft naast een meerwaarde op natuur- en recreatiegebied ook wel degelijk extra voordelen op klimaatgebied. Bijvoorbeeld als vervanger van gangbare bouwmaterialen waarvoor veel CO2 wordt uitgestoten.

Koolstofmarkt ontwikkelt zich snel

Hans Warmenhoven, voorzitter van Stichting Nationale Koolstofmarkt, gaf inzicht in de kansen voor grondeigenaren in de koolstofmarkt. Zijn stichting helpt ondernemers aan certificaten die verkocht kunnen worden aan bedrijven op zoek naar CO2-compensatie. Een certificaat is een bewijs dat een project emissies reduceert, bestaand beleid aanvult, en onafhankelijk is geaccrediteerd. Grote industriële bedrijven kunnen deze certificaten kopen. De markt in de Europese koolstofmarkt ontwikkelt zich snel met daarmee stijgende prijzen. De vraag en daarmee de prijs op de nationale koolstofmarkt zal meestijgen, is de verwachting. Activiteiten die aanmerking zouden kunnen komen voor CO2-certificaten zijn bijvoorbeeld behoud van blijvend grasland, bosherstel, klimaatslim bosbeheer, bosaanplant en de teelt van specifieke gewassen. Een mooie kans voor leden. FPG gaat in gesprek met de stichting om te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden.

Klimaatwinst door nieuwe technieken

Jakob Bartelds, FPG-bestuurslid en akkerbouwer in de Veenkoloniën, nam ons mee naar zijn moderne bedrijf. Hij vertelde hoe hij met het gebruik van bodemgegevens en inzet van nieuwe technieken in staat is om klimaatwinst te boeken en tegelijkertijd kosten te reduceren. Daarnaast vertelde hij over de activiteiten en plannen van ketenpartijen en het waterschap in zijn regio die bijdragen aan een beter klimaat.

FPG-leden kunnen na inloggen hier de presentaties inzien.