Federatie Particulier Grondbezit

Kabels en leidingen op grote diepte: geen grenzen aan eigendomsrecht

6 juli 2021 door FPG

Op 21 april 2021 heeft de rechtbank Oost-Brabant een - op het eerste oog - opzienbarende

Op 21 april 2021 heeft de rechtbank Oost-Brabant een - op het eerste oog - opzienbarende uitspraak gedaan over het aanleggen van een kabel op grote diepte. De kabelaar Enexis zou niet in strijd hebben gehandeld met het opstalrecht volgens de rechtbank. FPG denkt echter, na nadere bestudering, dat de soep niet zo heet gegeten wordt.

Belang opstalhouder enkel commercieel

De rechter oordeelt in de betreffende uitspraak dat netbeheerder Enexis niet onrechtmatig heeft gehandeld, door een kabel op grote diepte (9 meter) aan te leggen zonder daarvoor toestemming van een commerciële opstalhouder te hebben gevraagd. De rechter onderzoekt of Enexis in strijd met het opstalrecht van de opstalhouder heeft gehandeld en toetst daarvoor aan het wetsartikel dat het gebruik van de onder- en bovengrondse ruimte regelt (artikel 5:21 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Het eigendomsrecht bevat ook de boven- en ondergrond, tenzij het gebruik op grote hoogte of diepte plaatsvindt en de eigenaar geen belang heeft bij verzet tegen dat gebruik. Kort gezegd oordeelt de rechter uiteindelijk dat het belang van de opstalhouder enkel een commercieel belang is: het ontvangen van een vergoeding van derden die kabels in de grond wensen te leggen. Dat financiële belang wordt door het eerdergenoemde wetsartikel niet beschermd en Enexis had om die reden geen toestemming nodig.

FPG: grondeigenaar heeft breder belang

FPG is van mening dat deze uitspraak een bijzondere casus schetst en niet één op één kan worden toegepast op situaties waarin de belangen van een grondeigenaar tegenover die van een netbeheerder komen te staan. De belangen van een grondeigenaar omvatten meer dan alleen een financieel belang. Wat dacht u van de belangen om te de grond te kunnen bebouwen? Of te kunnen diepploegen? Of hoge bomen te planten? Daarom moeten netbeheerders altijd toestemming van de grondeigenaren hebben om de boven- en/of ondergrond te mogen gebruiken.

Bent u benieuwd welke afspraken u zoal met een netbeheerder kan maken? FPG heeft een modelovereenkomst voor het vestigen van een zakelijk recht voor kabels en/of leidingen opgesteld, met een toelichting daarop. Log in met uw gebruikersnaam om de modelovereenkomst met bijlagen te bekijken en te downloaden.