Federatie Particulier Grondbezit

Weer ‘echt’ contact op de landgoeddag in Voorst

29 september 2021 door FPG

Op de mistige ochtend van 18 september 2021 verzamelden zich op het

2021 09 18 Landgoeddag foto 1Op de mistige ochtend van 18 september 2021 verzamelden zich op het landgoed Beekzicht negentig leden van de FPG voor de halfjaarlijkse landgoeddag. Voor het eerst na alle corona-beperkingen waren we weer fysiek bij elkaar. Het was gezellig als vanouds en er was alle ruimte om elkaar te ontmoeten. Ná een corona-check van alle deelnemers, dat wel. Op het programma stond een inkijk in het reilen en zeilen van landgoed Beekzicht en centraal stond het thema 'vrijwilligers en sociaal ondernemerschap'.

Door de vrijwilligers van Beekzicht was een tent met bijbehorende faciliteiten neergezet. Dankzij de zorgen van deze “Beekzichters” en het FPG-team, ontbrak het daarom aan niets voor een aangename, interessante en gezellige dag in de buitenlucht.

Vrijwilligers

Onder animerend dagvoorzitterschap van FPG-bestuurder Bibian van Rijckevorsel voerden Herma Winnemuller (Landgoed Bleijendijk),2021 09 18 Landgoeddag foto 2 Arthur de Nerée tot Babberich (Landgoed Halsaf en De Koekfabriek) en Gerard Koopmans (namens Landgoed Beekzicht) een panelgesprek over sociaal ondernemen en de inzet van vrijwilligers. De kern waar het om draait bij de inzet van vrijwilligers was volgens de panelleden een goede verzorging, interesse hebben in de vrijwilligers, een gezellige sfeer creëren en, last but not least, voor goed gereedschap zorgen. Om een goede sfeer onder de vrijwilligers te behouden zorgt Winnemuller voor een selectie aan de poort in de vorm van een goed gesprek. Discussies en ruzies onder de vrijwilligers wil ze daarmee voorkomen. Koopmans heeft een lokale professional aangesteld om de vrijwilligers te begeleiden. Deze kent zijn pappenheimers en hij zorgt er voor dat de leden van de vier vrijwilligersgroepen goed met elkaar overweg kunnen.

Sociaal ondernemen

In De Koekfabriek van De Nerée tot Babberich bakken mensen met een (verstandelijke) beperking de koekjes. De verschillende zorginstellingen waarmee De Koekfabriek samenwerkt begeleiden de medewerkers en bieden hen de zorg die ze nodig hebben. Het landgoed doet de commercie en vermarkt de koekjes. Ook biedt het landgoed de beschutte omgeving die de medewerkers vaak nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Aansprakelijkheid en financiën

Op een vraag uit het publiek over aansprakelijkheid gaf Arthur de Nerée tot Babberich aan dat als het om de medewerkers gaat, deze bij de zorginstellingen ligt. Koopmans verwees naar de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze regelt de verzekeringen, mits de vrijwilligersgroep ondersteund wordt door SLG. “En hoe zit het met de financiën”, wilde een andere deelnemer weten. Koopmans gaf aan dat de kosten bestaan uit een veiligheidsoutfit met een afschrijving van €50 per jaar en per persoon rond €50 per jaar voor leuke dingen. Er is dekking uit bijdragen van de Bosch van Rosenthal Stichting en de openstellingsbijdrage. Daarmee is de vrijwilligersploeg onder de streep veel voordeliger dan alleen werken met professionals. “En je kunt veel meer doen”, aldus Koopmans. Wel is het zo dat vrijwilligers altijd onder begeleiding van een betaalde professional werken, zowel op landgoed Beekzicht als op landgoed Bleijendijk.

Vobula

Janneke Godziejewski vroeg vanuit het publiek aandacht voor de Stichting Vobula. Vobula staat voor ‘Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen’. Deze stichting organiseert kampeerweken voor vrijwilligers. “Zo krijg je steeds nieuwe groepen vrijwilligers op het landgoed, en dat heeft zijn voordelen”, vond Godziejewski.

Landgoed Beekzicht 200 jaar

Na het panelgesprek voerde Willem de Beaufort het woord en vertelde over het ontstaan van het landgoed, dat vorig jaar tweehonderd jaar bestond, en over de activiteiten in de huidige tijd. Hij verhaalde van de zorgen van zijn grootvader Lodewijk Bosch ridder van Rosenthal, die het huis Beekzicht liet afbreken om te voorkomen dat de Duitsers er in 1940 in zouden trekken. En ook van de inpoldering van de Voorster- en Sinderenseklei, de kanalisatie van de Voorsterbeek en de ruilverkaveling.

2021 09 18 Landgoeddag foto 3-143ec00e
Middagrondleiding over Beekzicht o.l.v. Willem de Beaufort

Ruimte voor water

Aan het begin van deze eeuw kwam Rijkswaterstaat met het programma Ruimte voor de Rivier, waarbij de dijk langs de IJssel weer teruggelegd moest worden. “Meebuigen op het juiste moment, en ondersteuning van ’t Schoutenhuis, hebben er toe geleid dat dit project voor Beekzicht een mooi verdienmodel was”, zei De Beaufort. Momenteel wordt ook de kanalisatie van de Voorsterbeek gedeeltelijk teruggedraaid en wordt het gebied rond de beek heringericht. Een ander recent project waarmee het landgoed te maken had was de rondweg om Voorst. Beekzicht had zelf een landschapsplan gemaakt en daarmee haar ideeën kenbaar gemaakt. “Niet alleen op de golf zitten, maar er net voor, dan kun je van bedreigingen kansen maken”, concludeerde De Beaufort.

De Bewaarders

2021 09 18 Landgoeddag foto 4De woorden van De Beaufort worden weerspiegeld in de beelden die in het kader van de IJsselbiënnale op het landgoed Beekzicht zijn geplaatst. Met wapperende gouden kleden staan “De Bewaarders” , zoals het werk heet, op het punt waar de nieuwe en oude dijk elkaar ontmoeten. Het bijschrift vermeldt: “Het verlangen tot stilstand is een nobele gedachte, maar onhaalbaar. …. Daarom viert deze installatie de beweging.”
Niet stilstaan dus, maar voor de golf zitten en meebuigen op het juiste moment, volgens de woorden van De Beaufort.

Afscheid

2021 09 18 Landgoeddag foto 5Het zouden ook de woorden van oud-directeur Berend Pastoor geweest kunnen zijn. Hij nam, net als de bestuursleden Janneke Snijder-Hazelhoff, Maurits van den Wall Bake en Adrienne Vriesendorp-Dutilh op deze landgoeddag in levende lijve afscheid. Alle vier werden ze door voorzitter Roel Robbertsen met hartelijke en lovende woorden bedankt voor hun betrokkenheid, bevlogenheid en inzet voor de FPG. Voor hun langjarige verdiensten werden de oud-bestuursleden onderscheiden als Lid van Verdienste met een certificaat. Mevrouw Snijder-Hazelhoff, met het hart op de tong zoals Robbertsen al zei, vroeg zich af of de handtekening van de voorzitter er wel op stond. Die ontbrak gelukkig niet.

2021 09 18 Landgoeddag foto 6-a91be615

Rondleiding, borrel en bedankjes

2021 09 18 Landgoeddag foto 7Na het ochtendprogramma werd de middag besteed met een rondleiding over Beekzicht en een gezellig samenzijn onder genot van hapjes en drankjes van het landgoed. Al met al een geslaagde dag waar de FPG-leden weer eens ‘echt’ contact konden leggen.
Als dank voor de ontvangst op Beekzicht, ontving De Beaufort volgens traditie een jonge boom uit handen van de jongere generatie. En als dank voor de komst kreeg iedereen van het bestuur van de Bosch van Rosenthal Stichting een mooie prentkaart met een ets van “Beekzicht te Voorst – een landgoed zonder landhuis”.