Federatie Particulier Grondbezit

Symposium 25 jaar BPG en afscheid Jan Hak

12 oktober 2021 door FPG

BPG Vereniging landelijk Brabant heeft met ca. 130 leden leden en genodigden op

2021 10 09 Inhoudelijke deelBPG Vereniging landelijk Brabant heeft met ca. 130 leden leden en genodigden op zaterdag 9 oktober 2021 haar 25-jarig bestaan gevierd met het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid‘. Dat vond plaats in Congrescentrum 1931 te Den Bosch.

Gedurende het inhoudelijke programma vertelden vijf leden van BPG over actuele ontwikkelingen op hun bezit. Hierbij werd de verscheidenheid van het landelijk gebied en de aldaar gelegen particuliere gronden benadrukt, maar ook datgene wat hen verbindt: het duurzaam gebruik van het landelijke gebied, over generaties heen. Met niet alleen aandacht voor economie, natuur en ecologie, maar ook voor cultuurhistorie in het landschap. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

  • Natuurinclusieve landbouw, Jack Verhulst, Hillekens Hoeve biologisch melkveebedrijf
  • Revitalisatie bossen, Harrie van Puijenbroek, Landgoed Gorp en Roovert
  • Restauratie cultureel erfgoed, Frederique de Bruin, Jachthuis Schijf
  • Aanleg van nieuwe natuur, Jan van Lanschot, Landgoed Zwijnsbergen
  • Recreatie, Dirk Lips, Libéma (waaronder de Brabanthallen en Beekse Bergen)

Particuliere grondbezitters aanjagers 4.000 ha nieuwe natuur

2021 10 09 Aanbod StatementTijdens het symposium werd de ambitie uitgesproken dat BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO  samen met particuliere grondbezitters nieuwe natuur maken. Dit is mogelijk als dat gecombineerd wordt met duurzame groene verdienmodellen.

Eigenaren van grond die is aangemerkt als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (de vroegere ecologische hoofdstructuur), komen in principe in aanmerking voor een bijdrage uit het door de provincie opgezette Groen Ontwikkelfonds Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft zich ten doel gesteld om voor 2027 21.000 hectare ‘nieuwe natuur’ te ontwikkelen. Voor het grootste deel is dat al gelukt. De nieuwe natuur wordt onderdeel van het gezamenlijke netwerk van kleine en grote Brabantse natuurgebieden. Alles samen beslaat dat een kwart van de provincie.

Afscheid Jan Hak

Tijdens het symposium werd ook afscheid genomen van Jan Hak uit Almkerk, de man die achttien jaar lang leiding gaf aan de vereniging Brabants Particulier Grondbezit (BPG). De ondernemer trad in 2020 terug en werd opgevolgd door Maurits van Bouwdijk Bastiaanse uit Esch. Verschillende sprekers roemden de grote inzet van Hak voor de Brabantse natuur. 

De landelijk voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit Roel Robbertsen bedankte hem met hartelijke en lovende woorden voor zijn betrokkenheid, bevlogenheid en inzet voor het BPG en FPG. Voor zijn langjarige inzet werd Jan Hak onderscheiden als Lid van Verdienste met het bijbehorende certificaat. 

 

2021 10 09 Jan Hak Lid van Verdienste-21f7f538