Federatie Particulier Grondbezit

Jaarlijks 5,5 miljoen euro voor groene BOA

14 oktober 2021 door FPG

Minister van Justitie & Veiligheid Ferd Grapperhaus informeerde de Tweede Kamer woensdag 13 oktober over

Minister van Justitie & Veiligheid Ferd Grapperhaus informeerde de Tweede Kamer woensdag 13 oktober over een structurele investering van 5,5 miljoen euro per jaar voor meer groene Boa's. Deze impuls is een bemoedigend signaal aan eigenaren en beheerders in het buitengebied die toenemende druk en onveiligheid ervaren. FPG heeft in een coalitie met terreinbeherende organisaties en andere werkgevers al jaren gepleit voor extra steun en is blij met deze investering. In de komende periode zal over de inzet van deze gelden worden gesproken met het ministerie. Tegelijkertijd komt het ministerie binnenkort met een nieuwe visie op de boa-functie en het boa-bestel waar de genoemde coalitie over meepraat. 

Totaalpakket van 200 miljoen euro voor veiligheid

De impuls van 5,5 miljoen euro voor groene Boa's is onderdeel van een pakket van 200 miljoen euro extra structurele middelen voor veiligheid. Dit additionele veiligheidspakket is een gevolg van een breed gedragen motie die werd ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. In het pakket wordt structureel 25 miljoen euro vrijgemaakt voor Boa's, waarvan specifiek 5,5 miljoen voor de groene Boa's. De rest van de 25 miljoen euro wordt ingezet voor verdere professionalisering en ondersteuning van een veilige taakuitvoering van alle Boa’s. 

Gebruik geld voor uitbreiding, opleiding, ondersteuning en uitrusting

FPG wil dat het geld gebruikt wordt voor opleiding, ondersteuning en uitrusting van groene Boa’s. Daarnaast moet ingezet worden op uitbreiding van het aantal groene Boa’s, om de veiligheid van het buitengebied ook op de langere termijn te kunnen borgen. De komende maanden wordt in overleg met het ministerie en de Tweede Kamer hier verder invulling aan gegeven. Gezien het nijpende capaciteitstekort in het buitengebied is het waarschijnlijk dat meer financiële inspanningen vanuit de overheid nodig zijn.

Criminaliteit en recreatiedruk neemt toe

In het buitengebied nemen overlast en criminaliteit zienderogen toe. De politie is door gebrek aan capaciteit niet in staat zelf voldoende te handhaven. Tegelijkertijd zien werkgevers dat het aantal ‘groene Boa’s’ afneemt. Meer toezicht, betere samenwerking met politie en extra middelen zijn nodig om het buitengebied veilig te houden, zeggen zij. Dat blijkt uit een enquête die de werkgevers van groene Boa's hielden onder hun werknemers eind 2019. Zo werden Boa’s gemiddeld zo’n vijf keer per jaar geconfronteerd met een geweldsincident, met uitschieters tot 55 incidenten per persoon in het afgelopen jaar. Een grote meerderheid (73%) vindt dat de uren die beschikbaar zijn om toezicht te houden en te handhaven in hun gebied onvoldoende zijn. De druk op handhaving door de coronacrisis met de bijbehorende extra recreatiestromen is volgens FPG enkel toegenomen.

Onveilig gevoel

Uit de enquête bleek ook dat 50% zich soms of meestal onveilig voelt, bijvoorbeeld omdat ondersteuning in het afgelegen gebied lang op zich kan laten wachten en de Boa meestal alleen werkt. De gemiddelde aanrijtijd van politie was volgens de Boa's 24 minuten, met uitschieters van meer dan 40 minuten in Noord Brabant, Zuid Holland, Zeeland en Drenthe.