Federatie Particulier Grondbezit

Subsidieonderzoek naar verduurzaming monumenten

25 november 2021 door FPG

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan extra middelen beschikbaar te stellen voor verduurzaming van

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan extra middelen beschikbaar te stellen voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te realiseren. Als onderdeel van dat pakket wordt een bedrag van € 8,8 miljoen uitgetrokken voor de stimulering van de verduurzaming van rijksmonumenten. Hier vindt u het bericht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over deze impuls.

De helft van de € 8,8 miljoen wordt gebruikt voor een subsidie voor duurzaamheidsonderzoek via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). De aanvragen daarvoor kunnen tussen 1 februari en 31 maart worden ingediend. Eigenaren kunnen met dit geld de mogelijkheden tot verduurzaming van hun rijksmonumenten in beeld te brengen.

De andere helft van het bedrag is bestemd voor de inzet van gespecialiseerde adviseurs om monumenteneigenaren te ondersteunen. In de eerste helft van 2022 zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een aanpak hiervoor verder uitwerken. FPMe, waarmee FPG in dit dossier optrekt, ziet de enorme opgave voor de verduurzaming van rijksmonumenten en dan is 8,8 miljoen extra een beperkt budget. Samen met de FPMe trekt FPG op voor uitbreiding van de middelen en treedt in overleg met de RCE over de uitvoering.