Federatie Particulier Grondbezit

Schot in de Zaak: ministerie maakt werk van groene Boas

30 november 2021 door FPG

Op 24 november werd tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer

Op 24 november werd tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer duidelijk dat brede steun bestaat voor betere uitrusting van en grotere capaciteit bij groene boa’s. In aanloop naar deze behandeling stuurde de Minister van Justitie en Veiligheid op 15 november een Kamerbrief met een  nadere toelichting op de toegezegde structurele investering in de groene Boas en de eerste contouren van een nieuw Boa-bestel.

Een structurele impuls van 25 miljoen euro werd rond Prinsjesdag aangekondigd door een aangenomen motie. Hierbij werd 5,5 miljoen euro voor meer groene Boas gereserveerd. FPG was al positief over de eerste impuls en ziet in de brief van 15 november dat meer in het verschiet ligt zoals gevraagd door de groene werkgeverscoalitie. Ook is de FPG blij met de brede steun in de Tweede Kamer.

Tegemoetkoming aan werkgevers
In de brief van 15 november lijkt het ministerie tegemoet te willen komen aan de verzoeken vanuit de groene werkgeverscoalitie. Dat is goed nieuws. In de komende maanden worden de afspraken verder vorm gegeven en worden budgetten hopelijk snel beschikbaar om de capaciteit in het buitengebied te verhogen.

Meer nodig om tij te keren
FPG heeft samen met andere groene particuliere Boa-werkgevers (Natuurmonumenten, Landschappen NL, de Jagersvereniging, Sportvisserij NL, Leisurelands en Nationaal Park de Hoge Veluwe) in de aanloop naar het uitkomen van de brief op 15 november gesproken met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarbij is aangegeven dat de inzet voor groene Boas wordt gewaardeerd, maar dat de 5,5 miljoen euro niet voldoende is om de afname van het aantal groene Boa’s te stoppen, extra capaciteit in het buitengebied te creëren en de benodigde betere uitrusting (van opleiding tot portofoons) te realiseren.

Investeren in uitrusting en opleiding
Daarom heeft de coalitie bij het ministerie gevraagd om een deel van het resterende bedrag van de structurele impuls van 25 miljoen euro te reserveren voor voldoende uitrusting, opleiding en tegemoetkoming voor kosten van bijvoorbeeld vrijwillige BOAs. Volgens eigen berekeningen zijn daar een vergelijkbaar bedrag voor nodig bovenop de 5,5 miljoen euro die al gereserveerd is. Ook heeft de werkgeverscoalitie benadrukt dat extra capaciteit die nu bij de politie wordt gecreëerd, ook specifiek ingezet moet worden in het buitengebied. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Ondermijnende criminaliteit en recreatiedruk blijven groeiende fenomenen die we als samenleving nog lang niet de baas zijn.