Federatie Particulier Grondbezit

Opheldering over taxatie grond bij subsidie versneld natuurherstel

23 februari 2022 door FPG

Van 14 februari tot 11 april 2022 is de subsidieregeling versneld natuurherstel geopend. Eerder organiseerde FPG een

Van 14 februari tot 11 april 2022 is de subsidieregeling versneld natuurherstel geopend. Eerder organiseerde FPG een informatiebijeenkomst over de subsidie, waarbij de regeling is toegelicht en onze leden vragen hebben gesteld aan RVO en LNV. Lees het verslag hier. Eén van de vragen had betrekking op het gebruik van een ‘pre-taxatie’ in de regeling.

Grondverwerving mogelijk

Nieuw in de tweede tranche van de subsidieregeling is de mogelijkheid voor grondverwerving. In de aanvraag moet onder andere een taxatie of waardebepaling van de te verwerven gronden mee worden genomen. Omdat de termijn voor het indienen van een aanvraag beperkt is, is gesproken over een verkorte of pre-taxatie. Zoals terecht werd opgemerkt tijdens de bijeenkomst, mag een NRVT-taxateur echter geen verkorte of pre-taxatie uitvoeren.

Waardebepaling in plaats van pre-taxatie

Naar aanleiding hiervan heeft LNV contact opgenomen met het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Een pre-taxatie is inderdaad niet mogelijk, maar in veel gevallen is een NRVT-taxateur tevens makelaar. Een NRVT-makelaar mag in hoedanigheid van makelaar wel een waardebepaling uitvoeren van het aan te kopen object.

Als de ‘makelaarsverklaring met de indicatie verwachte verkoopopbrengst’ onderdeel uitmaakt van de makelaarsdienst of voor het verwerven van een makelaarsdienst (waaronder het in verkoop verkrijgen van een vastgoedobject), valt deze dienst onder de uitzonderingsregels. U mag in de hoedanigheid van makelaar een offerte opstellen voor het verwerven van een bemiddelingsopdracht van een vastgoedobject en daar ook een te verwachten verkoopopbrengst in opnemen.

Essentieel daarbij is dat deze waardeverklaring geen derdenwerking mag hebben. Dit is volgens de NRVT ook niet het geval in de subsidieregeling versneld natuurherstel. Bij de beoordeling door de adviescommissie van de regeling wordt er namelijk rekening mee gehouden dat er sprake is van een voorlopige schatting van de waarde en het uiteindelijke subsidiebedrag wordt gebaseerd op een volledige taxatie.

Daarnaast mag een NRVT-taxateur een SOW (specifiek overeengekomen werkzaamheden) leveren, wat voor de regeling ook een optie is.

Specifiek overeengekomen werkzaamheden: door een Register-Taxateur overeengekomen werkzaamheden, waarbij Schatting van de waarde van vastgoed een onderdeel is, niet zijnde een Professionele Taxatiedienst.

Meer weten?

Bij andere vragen over het indienen van de aanvraag e.d. kunt u een mail sturen naar: regelingversneldnatuurherstel@rvo.nl of bellen met 088 048 88 30.

Een aantal links die van pas komen bij het opstellen van een aanvraag zijn tijdens de bijeenkomst gedeeld: