Federatie Particulier Grondbezit

Afschaffen geborgde zetels: Stevige kritiek, toch drukken GroenLinks en D66 door

24 februari 2022 door FPG

De initiatiefwet om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen ligt al enige tijd in de Tweede

De initiatiefwet om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen ligt al enige tijd in de Tweede Kamer. Afgelopen najaar stelden de Tweede Kamerfracties een grote lijst aan vragen aan initiatiefnemers Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66). Nu, drie maanden later, zijn de vragen beantwoord. Ondanks dat de Tweede Kamer kritisch was en deskundigen het afwezen, wuiven GroenLinks en D66 de kritiek weg en zetten ze de wetswijziging door.

De initiatiefnemers houden vast aan het uitgangspunt om de functionele democratie af te schaffen en van de waterschappen een algemene politieke bestuurslaag te maken. Praktische, staatsrechtelijke en principiële bezwaren, opgebracht door de experts in de hoorzitting, worden weggewuifd. Vrijwel geen van de sprekers in deze hoorzitting steunde het wetsvoorstel in de huidige vorm. De gevolgen zijn voor het regionale bestuursstelsel niet te overzien en het is al helemaal niet aangetoond dat dit bijdraagt aan een beter bestuur van onze wateren.

De afgelopen week bleek weer hoe belangrijk het waterschap is als functionele bestuursvorm in het zorgen voor droge voeten in Nederland. Met het afschaffen van de geborgde zetels verworden de waterschappen al snel tot politiek gedoe in plaats van een functionele bestuurslaag die juist uitvoerend hoort te zijn. Waarbij aangetekend moet worden dat deze functionele bestuursvorm uitstekend functioneert en wereldwijd wordt geroemd.

Afgelopen woensdag besloot de Tweede Kamer om het wetsvoorstel na 10 maart voor bespreking op de agenda te zetten. Daarbij werd nog een open uitnodiging gedaan aan de betrokken overheden én belangenorganisaties om zich uit te spreken over de beantwoording. FPG blijft samen met LTO, VNO-NCW, NAJK en NVWB in gesprek met de twijfelende partijen die zich nog niet hebben uitgesproken voor behoud van de geborgde zetels.