Federatie Particulier Grondbezit

Willen werknemers verder met de PAWW?

28 februari 2022 door FPG

Op 1 oktober 2022 eindigt de Cao PAWW, waarvoor de werknemers premie betalen. Via een enquête willen werkgevers en vakbonden weten of werknemers deze verzekering willen voortzetten.

Op 1 oktober 2022 eindigt de Cao PAWW, waarvoor de werknemers premie betalen. Via een enquête willen werkgevers en vakbonden weten of werknemers deze verzekering willen voortzetten. Sinds 1 januari 2019 hebben de werkgeversorganisaties in Bos en Natuur (waaronder FPG) op voorstel van de vakbonden de verkorting van de duur van de WW en WGA-uitkering gerepareerd. Dit is gedaan via een verzekering bij de Stichting PAWW. Het is een werknemersverzekering. De werkgevers houden maandelijks een bedrag in op het loon wat namens de werknemers wordt afgedragen aan SPAWW. Voor deze verzekering neemt Bos en Natuur deel aan de ‘verzamel Cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij’. Die Cao eindigt per 1 oktober 2022. Het is nu aan alle sectoren zelf of zij per 1 oktober 2022 deze regeling voortzetten.

Enquête

Aan de cao-tafel is dit onderwerp besproken, omdat de huidige afspraken 1 oktober 2022 aflopen. De werkgeversorganisaties zijn geen voorstanders van verlenging op basis van signalen van ondernemers en hun werknemers. Deze laatsten willen de premie liever netto in hun loonzakje erbij krijgen, werknemers begrijpen het niet of vinden dat werkgevers de premie niet mogen inhouden en tenslotte komen internationale werknemers die kort of tijdelijk in Nederland werkzaam zijn niet in aanmerking voor deze regeling.

Vakbonden daarentegen willen deze regeling graag voortzetten omdat het werknemers extra verzekering biedt bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en omdat de kosten relatief laag zijn. In 2022 is de premie 0,2% van het brutoloon.

Met elkaar zijn we als werkgevers- en werknemersorganisaties overeengekomen, dat we werknemers in de branche de gelegenheid geven om zich hierover uit te spreken. We gaan gezamenlijk via onze eigen netwerken zoveel mogelijk werknemers in de sector, dus zowel leden van de vakbonden als de niet leden van de vakbonden, vragen wat zij ervan vinden. Willen zij wél of willen zij niet door. Hiertoe heeft de vakbond een enquête opgesteld.

Vraag uw werknemers de enquête in te vullen

We vragen jullie deze enquête bij jullie medewerkers onder de aandacht te brengen zodat zoveel mogelijk mensen de enquête invullen. Het is belangrijk dat we een evenwichtig beeld krijgen en niet alleen de leden van de vakbonden gaan reageren. De uitslag wordt gezamenlijk door de werkgevers- en werknemersorganisaties besproken. Voor de verspreiding van deze enquête kunnen jullie deze link* gebruiken. Je komt dan uit op de website van FNV. Daarin is ook de link opgenomen om te kunnen stemmen. Er kan tot 17 maart gestemd worden.

De vakbonden zullen de mailadressen alléén gebruiken om te verifiëren dat er geen dubbele meldingen worden gedaan en om de uitkomsten van de enquête te melden. Dit pas na bespreking met de sociale partners.