Federatie Particulier Grondbezit

Onderzoek bovengronds aanwenden mest

3 maart 2022 door FPG

FPG is donateur van het Netwerk Grondig. Dit is een netwerk van grondgebonden agrarische bedrijven. Een flink aantal melkveehouders dat bij dit netwerk is aangesloten maakt gebruik van de Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest.

FPG is donateur van het Netwerk Grondig. Dit is een netwerk van grondgebonden agrarische bedrijven. Een flink aantal melkveehouders dat bij dit netwerk is aangesloten maakt gebruik van de Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest. Destijds toen de Vrijstelling weer voor 5 jaar werd toegekend, is er onderzoek toegezegd door het ministerie van LNV. Het is nu zover dat er een praktijkonderzoek op stapel staat. Het Louis Bolk Instituut gaat dit uitvoeren. Het doel is om de effecten van bovengronds aanwenden inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld op scheurvorming en uitdroging van de bodem vergeleken met percelen waar zodebemesting plaatsvindt. Het Netwerk Grondig vraagt melkveehouders die een vrijstelling hebben in 2022 om deel te nemen aan het praktijkonderzoek. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden. Daar is wel haast bij. Uiterlijk 7 maart as. ontvangt het Netwerk een reactie via info@nfw.frl.