Federatie Particulier Grondbezit

FPG gaat op zoek naar nieuwe voorzitter

8 april 2022 door FPG

Het FPG-bestuur gaat de procedure om te komen tot een opvolger voor scheidend voorzitter Roel Robbertsen

Het FPG-bestuur gaat de procedure om te komen tot een opvolger voor scheidend voorzitter Roel Robbertsen in gang zetten. Roel Robbertsen beëindigt einde dit jaar zijn functie als voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit vanwege het aflopen van zijn statutaire bestuurstermijn.

robbertsen_250

Robbertsen: “Sinds 2013 ben ik onderdeel geweest van deze mooie vereniging. FPG heeft zich ontwikkeld tot een moderne belangenvereniging op landelijk en provinciaal niveau, met hart voor particuliere eigenaren en beheerders die zich inzetten voor een duurzame instandhouding van het buitengebied.”

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich al meer dan honderd jaar in voor het bevorderen van een economisch rendabel en maatschappelijk verantwoord particulier grondbezit. Robbertsen: “Het was een groot genoegen om me in te zetten voor landgoederen, agrarisch ondernemers en duurzame investeerders. Zij zijn cruciale partners in de transitie van het landelijk gebied. Dit is actueler dan ooit door de enorme stikstof- en klimaatambities van dit Kabinet. Ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden zijn nodig voor onze leden voor de lange termijn. Alleen zo kunnen eigenaren, op eigen kracht, invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de kwaliteit van het buitengebied. ”

Gerbrand van ’t Klooster, directeur van FPG: “Roel Robbertsen is gedurende negen jaar van onschatbare waarde geweest voor FPG. Zijn hoge mate van betrokkenheid en deskundigheid hebben FPG gemaakt tot de vereniging die het nu is. Leden herkennen zich in de vereniging en hij heeft met zijn grote dossierkennis en netwerk de positie van FPG verder versterkt.”

Het FPG-bestuur heeft de procedure om tot een opvolger te komen in gang gezet. Deze neemt enkele maanden in beslag waarna de Algemene Ledenvergadering van komend najaar besluit op voordracht van het bestuur.