Federatie Particulier Grondbezit

Minister neemt opzienbarend besluit om jacht op haas en konijn te sluiten

29 juli 2022 door FPG
Labels:

Op 28 juli 2022 heeft Minister voor Natuur en Stikstof bekend gemaakt haar besluit om jachtseizoen landelijk voor het konijn en ook voor de haas in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg te sluiten voor 2022/2023. Het besluit van de minister is hier te lezen. FPG is ontstemd over het besluit van minister Van der Wal – Zeggelink. FPG overlegt met andere partners over eventuele vervolgstappen.

Betere telprotocollen en impactanalyse

Tot en met 10 juni heeft iedereen de mogelijkheid gehad om te reageren op het besluit van de minister. Dit heeft tot 3800 ingediende zienswijzen geleidt, deze hebben echter niet tot aanpassingen geleidt.

Het besluit van de minister is zeer opzienbarend, aangezien begin juli het ministerie het proces om te komen tot onder andere betere telprotocollen en een impactanalyse over de gevolgen van sluiting van de jacht is begonnen. FPG is samen met andere stakeholder aanwezig geweest bij de aftrap van dit proces en zal waar nodig inhoudelijk betrokken blijven.

In haar brief aan de Tweede Kamer van 14 april jl. heeft de minister aangegeven dat ze van plan is dit besluit volgend jaar te heroverwegen indien nieuwe gegevens over de provinciale trends en populatiestatus bekend zijn. Daar speelt het bovenstaande proces een belangrijke rol in.

EU verdrag beschermt eigendomsrecht

FPG hecht vanzelfsprekend grote waarde aan het eigendomsrecht. Het jachtrecht behoort bij het eigendom van de grond. De eigenaar heeft, mits niet verpacht of verhuurd, het vruchtgebruik van de grond en daar valt de jacht ook onder. Van zijn grond mag de eigenaar duurzaam oogsten. Een overheid mag dit eigendomsrecht niet zomaar inperken: het Europees verdrag van de Rechten van de Mens beschermt hier tegen. Een inperking mag alleen als er een zwaarwegend maatschappelijk belang is, en doordat het met deze diersoorten nog goed gaat, valt dit niet te onderbouwen.

Duurzame benutting van wild is vastgelegd in de wet Natuurbescherming door middel van de vijf soorten op de wildlijst. Het verwijderen van een of meerdere soorten is dan ook een inperking van het eigendomsrecht zonder aanwijsbaar wettelijke noodzaak.