Federatie Particulier Grondbezit

Nieuwe gedragscode bosbeheer per direct van kracht

1 september 2022 door FPG

Per 31 augustus 2022 is een nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer van kracht gegaan. Deze vervangt de Gedragscode bosbeheer 2010-2017, die per 1 juli dit jaar was verlopen. De nieuwe code is uiteindelijk tot stand gekomen na stevige en langdurige onderhandelingen. De nieuwe Gedragscode is te vinden op de VBNE website. Daar is ook een apart invulbaar exemplaar van het ecologisch werkprotocol te vinden.

logo VBNE

Op de VBNE-website is eveneens een webinar terug te zien over de nieuwe gedragscode en de wijzigingen ten opzichte van de vorige gedragscode. Ook vind je er veel gestelde vragen en antwoorden. Deze zal de komende periode regelmatig worden geactualiseerd.

De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden. Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.