Federatie Particulier Grondbezit

Grote inspanning VBNE en FPG voor behoud gedragscode bosbeheer

19 september 2022 door FPG

Per 31 augustus 2022 is een nieuwe Gedragscode soortenbescherming bosbeheer van kracht. De nieuwe code is uiteindelijk tot stand gekomen na stevige en langdurige onderhandelingen vanuit VBNE met RVO. FPG en de andere leden hebben inbreng geleverd en zo goed mogelijk samen gewerkt.

Als FPG vinden wij het belangrijk om op een rij te zetten welke resultaten in de onderhandelingen zijn geboekt door VBNE, ten opzichte van de eerste gesprekken twee jaar geleden.

Broedseizoen

Zo is bijvoorbeeld een werkstop ingesteld in het broedseizoen. Dat is op zichzelf ingewikkeld, maar de periode van het broedseizoen is gelijk gebleven ondanks druk in de gesprekken om deze langer te maken En ook daar zijn uitzonderingen, mits goed onderbouwd, op mogelijk.

Ecologisch deskundige

Daarnaast is lang gesproken over welke persoon de inventarisatie moet doen en het werkprotocol moet opstellen onder de gedragscode. Door inspanningen vanuit FPG en VBNE is succesvol beargumenteerd dat dit een ecologisch deskundige moet zijn. Dit betekent dat niet per sé een gediplomeerde ecoloog dit hoeft te zijn, maar ook personen met aantoonbare ervaring deze rol op zich kunnen nemen. Veel van de FPG leden hebben zelf de benodigde ervaring en vallen daarmee hieronder. Dat voorkomt dat werk onnodig moet worden uitbesteed.

Reptielen en amfibieën

Tot slot zijn een aantal veel voorkomende reptielen en amfibieën opgenomen. In eerste instantie was er sprake van dat geen enkel beheer meer mogelijk zou zijn bij aanwezigheid van bepaalde soorten reptielen en amfibieën, maar door veel overleg en met behulp van externe deskundigen mag dit toch.

De gedragscode is nu van kracht, maar zal geregeld weer onder de loep worden genomen met regelmatig overleg ook met het ministerie en RVO over de uitvoering. Mocht u als lid geïnteresseerd zijn om in de toekomst betrokken te zijn bij dit onderwerp en FPG willen ondersteunen, schroom dan niet om ons te benaderen. Actieve leden zijn altijd welkom!

Alle info over de nieuwe gedragscode

De nieuwe Gedragscode is HIER te vinden. Op de website van de VBNE is ook een apart invulbaar exemplaar van het ecologisch werkprotocol te vinden. Op de VBNE-website is eveneens een webinar terug te zien over de nieuwe gedragscode en de wijzigingen ten opzichte van de vorige gedragscode. Ook vind je daar veel gestelde vragen en antwoorden. Deze zal de komende periode regelmatig worden geactualiseerd.

De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden. Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.