Federatie Particulier Grondbezit

Hazenjacht blijft voorlopig gesloten in Groningen, Utrecht en Limburg

19 oktober 2022 door FPG
Labels:

Het besluit van de minister om de jacht op het haas te sluiten voor 2022/2023 blijft in stand. Dat is het oordeel van de voorzieningenrechter van het kort geding dat 10 oktober plaatsvond. De Jagersvereniging, NOJG, FPG en andere betrokken partijen constateren dat het nodig is om dit onderwerp voor te leggen aan de bodemrechter die een meer kritische toets hanteert dan de voorzieningenrechter.

De uitspraak van de voorzieningenrechter is teleurstellend, maar niet verrassend. Door de advocaten van Stibbe werd er rekening mee gehouden dat de voorzieningenrechter zich niet inhoudelijk over de beoordelingsmethodiek voor de staat van instandhouding en de bijbehorende data zou uitlaten. Een bodemprocedure wordt daarom op korte termijn opgestart.

Vervolgstappen

De uitspraak gaat daarnaast voorbij aan het werk dat grondeigenaren gezamenlijk met de jagers verrichten voor het beschermen van de biodiversiteit in het landschap. De FPG is dan ook in gesprek over de te nemen vervolgstappen met andere betrokkenen. 

FPG blijft in gesprek

Tevens volgt FPG het proces waarin het ministerie van LNV kijkt naar de impact van sluiting van jacht, onderzoek doet naar en het gebruiken van de verzamelde data van de Faunabeheereenheden en de provinciale staat van instandhouding nader onder de loep neemt. Bij dat laatste wordt een inventarisatie gedaan naar de oorzaken en staat van instandhouding wildsoorten.

Tot slot, neemt FPG deel aan het rondetafelgesprek Jacht dat in de Tweede Kamer plaatsvindt op 24 novembe