Federatie Particulier Grondbezit

26-11-2022: Een Bijzondere ALV

30 november 2022 door FPG

Afgelopen zaterdag 26 november 2022 heeft de Federatie Particulier Grondbezit een bijzondere Algemene Ledenvergadering gehad. Met als hoogtepunten de verkiezing van Henry Meijdam als nieuwe voorzitter en in de middag het feestelijk afscheid van voorzitter Roel Robbertsen. De bevlogen lezingen van zowel Johan Remkes als Cees Veerman gaven stof tot discussie met de zaal.

De ALV vond plaats in de Oranjerie van het prachtige landgoed Vollenhoven in de Utrechtse gemeente De Bilt. Dit historische landgoed van meer dan 100 hectares groot, is sinds kort overgedragen naar twee jonge en gedreven ondernemers met affiniteit met landgoederen. Zij lichtten in hun welkomstwoord hun visie en toekomstplannen toe.

Daarna was het tijd voor het formele deel van de vergadering. Hier werd onder andere bestuurslid Dick van den Oever voor de komende drie jaar herkozen als penningmeester van FPG. Ook de begroting voor 2023 werd bij acclamatie goedgekeurd. Het formele deel werd afgesloten met de introductie en de officiële verkiezing van de nieuwe voorzitter, Henry Meijdam. Met een warm applaus werd het voorstel bevestigd.

Roel Robbertsen is daarna door de ALV en op voordracht van het bestuur benoemd tot Erelid van FPG. Robbertsen heeft zich in de afgelopen 10 jaar van zijn voorzitterschap met hart en ziel ingezet voor het particulier grondbezit in het algemeen en de leden van FPG in het bijzonder. Hij heeft FPG geprofessionaliseerd zowel bestuurlijk als in de werkorganisatie. Daarnaast heeft hij in de belangenbehartiging een grote rol gespeeld met zijn netwerk, maar ook zijn vergaande kennis op onder andere het gebied van fiscaliteit, pacht en de NSW.

Na de lunch in Het Grote Huis was het tijd voor de Bijzondere ALV ter ere van het afscheid van Roel Robbertsen. Hierbij gaven Johan Remkes en voormalig minister LNV Cees Veerman hun visie en reflectie op het NPLG.

Johan Remkes gaf zijn bestuurlijke kijk op het proces wat uiteindelijk heeft geleid naar het stikstofrapport ‘Wat wel kan’. Met de nodige humor en anekdotes gaf Remkes weer hoe volgens hem weer te komen tot een verstandhouding waarbij de inhoud en het gesprek over een duurzame toekomst voor agrarische ondernemers en het landelijk gebied centraal staan. Een kritische reflectie op het overheidsbeleid, zoals het vooruitgeschoven beleid op natuur en stikstof, van de afgelopen jaren werd niet geschuwd. Remkes is een realist, waarbij hij aangaf dat, naast het feit dat we in één van meest dichtbevolkte landen wonen, met een open economie, een grote haven, Schiphol en industrie, ook de inpassing van de natuur moeten realiseren voor de komende generaties.

In de uiteenzetting van Cees Veerman werd het stikstofprobleem in Nederland vergeleken met de kanarievogel in de mijnen een eeuw geleden. Een waarschuwing voor een nog veel grotere opgave. Hij gaf een sterk signaal af dat we in Nederland niet de juiste weg opgaan met de natuur. De stikstofdiscussie is een voorbode dat er zaken fundamenteel anders moeten om de kwaliteit en kwantiteit van de natuur en het water binnen een veranderend klimaat toekomstbestendig moeten maken. Daarbij riep hij op de lokale schaal en de menselijke maat als uitgangspunt te nemen en niet van bovenaf zaken voor ondernemers te bepalen. Dat werkt simpelweg niet.

Als afsluiting van de dag is feestelijk afscheid genomen van Roel Robbertsen. Hij werd door velen toegesproken en is met een staande ovatie door de aanwezigen bedankt voor zijn staat van dienst en invulling aan het voorzitterschap. De dag werd afgerond met een receptie, waarbij aanwezigen Roel Robbertsen persoonlijk de hand konden te schudden.

APAFPG039 APAFPG053 APAFPG032 APAFPG037 APAFPG063 APAFPG077