Federatie Particulier Grondbezit

GPLG

23 december 2022 door FPG

Wordt u ook zo gek van al die afkortingen? Wij wel. Daarom heeft de redactie besloten in elk nummer een afkorting kort te verklaren. Spaar ze op, print ze uit, hang ze boven uw bureau, want zelfs na de uitleg onthoudt u het waarschijnlijk niet. Deze redacteur niet in ieder geval. In aanvulling op het artikel in Uw bestuur in de praktijk meer informatie over het GPLG.

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil de overheid gebiedsgericht werken aan natuur, water, landbouw en klimaat. Daar waar de aanpak tot nu toe sectoraal was, ligt de focus nu dus op de zoektocht naar oplossingen per gebied. De kwaliteit van natuur, water en bodem is tenslotte nergens hetzelfde. Binnen het NPLG zijn kerndoelen vastgesteld op de genoemde gebieden om de wettelijke stikstofdoelen te realiseren.

 

GPLG

De provincie is aan zet in het kader van het Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG). Zij moet plannen maken per gebied, met bijvoorbeeld de doelen voor emissiereductie, natuurherstel en water. Gelderland wil inzetten op natuurinclusieve en kringlooplandbouw. Verder moeten water en bodem sturend zijn. Andere aandachtspunten zijn robuust systeemherstel en overgangsgebieden.

De provinciale gebiedsprogramma’s zullen worden beoordeeld door de Ecologische Autoriteit, waarover elders in deze Nieuwsbrief meer.