Federatie Particulier Grondbezit

Nieuwsflits: Dossier Houtoogst Veluwe

17 januari 2023 door FPG

Onverwacht hebben de Gedeputeerde Staten (GS) toch nog voor de verkiezingen de vier herstelprogramma’s Veluwe, Beken, Bossen, Heiden en stuifzanden, en Venen en Vennen, in ontwerp vastgesteld. Het herstelprogramma Bossen bevat het controversiële onderdeel over de habitatbossen dat in hoofdlijnen neerkomt op een verbod van houtoogst.

De herstelprogramma’s zijn nog niet definitief. Er start 23 januari een zienswijze-procedure. Deze duurt tot en met 5 maart 2023. Na de inspraakperiode stellen GS een nota van antwoord op. Hierin reageren zij op de ingediende zienswijzen. De herstelprogramma’s kunnen naar aanleiding van de zienswijzen dus worden aangepast. Daarna stellen GS de herstelprogramma’s en de nota van antwoord definitief vast. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend. Gezien de verkiezingen 15 maart zal dit waarschijnlijk wat langer duren en behandeld worden door de nieuwe staten.

GPG trekt in dit dossier gezamenlijk op met de TBO’s en andere grondeigenaren op de Veluwe via het Grondeigenaren Overleg Veluwe (GOV). Het GOV zal een alternatief plan indienen waarmee dezelfde doelen worden bereikt. Het GPG zal daarnaast een eigen zienswijze of toevoeging aan de GOV zienswijze indienen. Het staat een ieder van u natuurlijk vrij om een eigen zienswijze in te dienen. Daarnaast hebben we contact met statenleden om in persoonlijke gesprekken onze visie en weerstand tegen deze plannen toe te lichten.