Federatie Particulier Grondbezit

FPG bezorgd om groter risico felle natuurbranden

25 januari 2023 door FPG

Afgelopen maandag hebben deskundigen van het KNMI, de Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit in Amsterdam, Deltares en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) aangegeven dat natuurbranden in Nederland steeds vaker onbeheersbaar zullen worden en pas doven als er geen brandstof meer is. FPG maakt zich al langer grote zorgen over preventie van en communicatie rondom natuurbranden.

Leden zijn zich ervan bewust dat natuurbrand een calamiteit is die zich, met het droger wordende klimaat, steeds vaker voordoet. Daarom hebben we eerder al voor onze leden, in samenwerking met de VBNE en de Brandweer, een bijeenkomst georganiseerd over bosbranden.

Klimaatverandering

Droogte en verdroging als gevolg van klimaatverandering is aan de orde van de dag.  Daarom initieert FPG ook geregeld projecten en bijeenkomsten om onze leden te ondersteunen in handelingsperspectief rondom verdroging of klimaatverandering. Maar natuurlijk is meer nodig.

Onder invloed van de klimaatveranderingen wordt het ‘brandseizoen’ in Nederland steeds langer en is er natuurbrandgevaar zoals eerder alleen in Mediterrane landen voorkwam. En er is een afname in vitaliteit van de bossen en toename van dor en dood bos en vegetatie.

Vegetatie

De vegetatie is de enige in de natuurbranddriehoek die vooraf te beïnvloeden is. Door een risicoanalyse op te stellen, kan weerbaarheid in het landschap gecreëerd. Met een gebiedsgerichte aanpak door verbinden en samenwerken, kunnen onbeheersbare natuurbranden voorkomen en de impact verkleind worden. 

Dat geeft meteen de keerzijde van de medaille weer. Aan de ene kant willen we de veiligheid van wandelaars in het bos, omwonenden en grondeigenaren waarborgen en aan de andere kant zien we dat natuurbeheerders, ten behoeve van de biodiversiteit, steeds vaker dood hout laten liggen. Dat laatste geeft risico’s voor het ontvlammen van natuurbranden.

Communicatie

De risicocommunicatie gebeurt al via www.natuurbrandrisico.nl en door preventievoorlichting via gemeentepagina’s. Maar FPG vindt dat  duidelijke protocollen moeten gelden en meer training nodig is. Veelal weet een eigenaar van een bos niet precies wat haar bijdrage kan of moet zijn bij een calamiteit.

De VBNE, waar FPG lid van is, heeft een praktijkadvies ‘Risicobeheersing en bestrijding van natuurbranden’ ontwikkeld, waarin zij handvatten geven voor wat een eigenaar preventief kan doen in het beheer om de kans op een onbeheersbare natuurbrand te verkleinen en wat te doen tijdens en na een natuurbrand.