Federatie Particulier Grondbezit

ACM legt bezwaar FPG medegebruik hoogspanningsnet naast zich neer

30 januari 2023 door FPG

In 2022 heeft FPG een procedure gevoerd bij de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) tegen TenneT met een handhavingsverzoek. Volgens FPG verhuurt TenneT glasvezelkabels op commerciële basis onder aan derde partijen, zoals Relined. Die verhuren deze op haar beurt weer aan telecomaanbieders. FPG bepleitte dat Tennet zich niet hield aan de Telecommunicatiewet, en grondeigenaren moet informeren voor toestemming en instandhouding van een telecomnetwerk.

FPG heeft daarbij van vier leden percelen voor onderzoek aangedragen. Van de door FPG aangedragen locaties is volgens de ACM niet vast komen te staan dat sprake is van (mede)gebruik door Relined. Daardoor is de Telecommunicatiewet niet van toepassing en kan de ACM niet handhaven. Lees het artikel Sheila van Gemeren en Koen Hunneman in de komende editie van ons Magazine De Landeigenaar voor meer uitleg.

1550 kilometer medegebruik hoogspanningsnet door Relined

Met het besluit van de ACM is helaas nog geen algemene duidelijkheid voor grondeigenaren gekomen. In de procedure werd namelijk toegegeven dat TenneT delen van haar netwerk aan Relined ter beschikking stelt; in 2022 circa 1.550 kilometer. Aangezien de ACM geen breed onderzoek heeft gedaan is onduidelijk waar dit medegebruik plaatsvindt. Ook al oordeelt de ACM in dit specifieke geval dat TenneT de Telecommunicatiewet niet heeft overtreden, is het niet zo dat commercieel gebruik van hoogspanningsverbindingen rechtmatig is.

Modelbrief FPG aan TenneT over commercieel medegebruik

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft over uw situatie als u kabels of leidingen onder of boven uw percelen heeft. En dat u informatie wil over commercieel medegebruik door glasvezelaanbieders. FPG heeft daarom een modelbrief gemaakt om aan TenneT te sturen. Die brief kunt u aanvullen met uw specifieke gegevens. U kunt de brief hier downloaden.

In de brief wordt aan TenneT uitdrukkelijk verboden om eventuele glasvezelkabels op uw percelen op een andere wijze te gebruiken dan ten behoeve van haar hoogspanningsnetwerk. Verder kunt u TenneT – als bewezen kan worden dat sprake is (geweest) van commercieel (mede)gebruik waarvoor u geen toestemming hebt gegeven of waarvoor de gedoogplicht geen ruimte biedt – aansprakelijk stellen voor eventuele schade die u daardoor lijdt en hebt geleden. Daarover kan FPG u adviseren en indien nodig in contact brengen met een adviseur.