Federatie Particulier Grondbezit

Landgoedeigenaar over verdwijnen eeuwenoude beukenlanen - NOS Journaal

6 februari 2023 door FPG

‘De natuur dwingt mensen’, verzucht landgoedeigenaar Robert Croll terwijl zijn 150 jaar oude beukenlaan tegen de vlakte gaat. Beukenlanen zijn van oudsher de toegangswegen van landgoederen en herbergen veel natuurwaarden. Er zijn veel beuken niet meer te redden, de bomen waren al kwetsbaar en vallen nu ten prooi aan de droogte. Dat doet pijn, want particuliere grondeigenaren hechten veel waarde aan bescherming en behoud van natuur en landschap. Soms moeten echter moeilijke keuzes worden gemaakt ter bescherming van wandelaars, zoals hier in de Achterhoek.

De beuken maken plaats voor lindebomen, die naar verwachting over twee generaties een vergelijkbare monumentale laan gevormd zullen hebben.