Federatie Particulier Grondbezit

Themanummer De Landeigenaar over energie

27 februari 2023 door FPG

Het maartnummer van De Landeigenaar heeft als thema energie. Daarin vertelt vastgoedondernemer en kasteeleigenaar Cor Pijnenburg hoe hij Kasteel Nieuw-Herlaer energieneutraal maakt met zonne-energie en met aardgas, gemaakt van waterstof in perioden met overschot aan zonne-energie. Met de huidige energieprijzen verwacht hij de investering snel terug te verdienen.

In het themanummer komen diverse aspecten van energie aan de orde:DL1-2023cover

 • Snelle toename van hernieuwbare energie in de landbouw
 • Discussie over windturbines op eigen grond
 • Verduurzaming erfgoed vraagt actieve overheid
 • Discussie energie en landschap mist regie
 • Zonnepanelen combineren met landbouw
 • Bulderend water levert groene stroom
 • Procedure tegen verhuur glasvezelkabels door TenneT

 Verder in dit nummer:

 • Strijd met familie over landgoed
 • Schenken en ervan van een NSW-landgoed
 • Kiezen tussen bever of habitatbescherming
 • Vlaamse pachtwetgeving meer eigentijds
 • Wisselende resultaten bosbouw
 • Pijs bosgrond sterk gestegen
 • Lichte stijging grondprijs in vierde kwartaal
 • Hoge wettelijke rente bij niet tijdige betaling pacht
 • Zoektocht NSW leidt naar FPG
 • Lobby & Vereniging
 • Werken tools voor grondeigenaren?
 • De hoogtezon

Voor meer informatie over ons vakblad, klik hier.