Federatie Particulier Grondbezit

FPG: stimuleer particuliere eigenaren tot het nemen van maatregelen die leiden tot een hoger grondwaterpeil

12 mei 2023 door FPG

Het is een groot contrast met het droge voorjaar van 2022; de lente van 2023 is één van de natste lentes van deze eeuw. Het KNMI beargumenteert dat we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken gaan krijgen met dergelijke extremen: Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden. De neerslag van dit voorjaar is gunstig voor de grondwaterstand. De hoeveelheid grondwater wordt aangevuld en kan een belangrijke voorraad vormen voor een droge zomer. Dit is gunstig voor de staat van de natuur in de zomer en voor boeren die water nodig hebben voor hun gewassen. De NOS legt dit goed uit in dit videobericht.

Het is belangrijk om Nederland weerbaarder te maken tegen de grillen van het klimaat. Particuliere (landgoed)eigenaren zien hier voor hen een belangrijke rol weggelegd. Dit blijkt ook uit de video van de NOS. In de video worden de maatregelen die Landgoed ’t Medler heeft genomen, uitgelicht. Op dit landgoed zijn diverse watervasthoudende maatregelen genomen, zoals het vertraagd afvoeren van water en het verbreden van de beek.

FPG stimuleert haar leden om maatregelen te nemen die tot resultaat hebben dat meer water wordt vastgehouden in natte periodes. Zo is onze Brabantse vereniging BPG één van de 13 Brabantse partijen die met elkaar hebben afgesproken om gezamenlijk te werken aan de verbetering van de grondwatervoorraad in Brabant. Ook andere leden van FPG elders in Nederland nemen maatregelen die leiden tot het meer vasthouden van water. FPG is blij met de keuze van het kabinet om water en bodem sturend te maken bij ruimtelijke keuzes en maakt zich hard voor regelingen die particuliere eigenaren stimuleren meer maatregelen te nemen die leiden tot een hoger grondwaterpeil.