Federatie Particulier Grondbezit

Commissiedebat Pacht

6 juni 2023 door FPG

Op woensdag 7 juni tussen 14:30 – 16:30 uur vindt het Commissiedebat Pacht plaats in de Tweede Kamer. Eerder heeft FPG, samen met LTO en de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) een positon paper ingediend bij de Kamerleden.

Wij zien dat het stelsel van reguliere pacht aflopend is. Met het huidige pachtstelsel is het geen aantrekkelijke investering voor een verpachter. Wij vinden echter dat pacht juist een financieringsinstrument is voor de landbouw, dat tevens als middel voor de transitie in het landelijk gebied ingezet kan worden.

De samenwerkende partijen LTO, BLHB, FPG en de NAJK hebben de opdracht van minister Adema (LNV) gekregen om een voorstel te doen om meer zekerheid voor de verpachter (rendement) als voor de pachter (investering) te generen. Voor nu én de toekomst.

Een uitwerking hiervan zal zich richten op:

  1. bedrijfstoets
  2. duurzaamheidsvoorwaarden
  3. nieuwe pachtvormen.

Volg hier het Commissiedebat Pacht | 14:30 - 16:30 uur