Federatie Particulier Grondbezit

'Er wordt een paardenmiddel van stal gehaald'; Henry Meijdam op radio 1

29 juni 2023 door FPG

Vorige week presenteerde minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge plannen om de woningbouw in ons land te versnellen. Gemeenten en woningcoöperaties moeten weer een actievere rol krijg bij woningbouwprojecten, waarbij al snel de term ‘onteigening’ op tafel komt.

In gesprek met Rabobank-econoom Stefan Groot en Radio 1-presentator Hans van der Steeg gaf Henry Meijdam aan dat het nog maar de vraag is of deze plannen wel een oplossing zijn voor het probleem. Woningbouw loopt vaak vast op de overheid zelf die regelgeving stapelt en belemmeringen opwerpt cq. niet slecht (stikstof, water) waardoor projecten vertraagd worden en woningen (te) duur worden.

Meijdam: ‘De sfeer wordt er niet gezelliger op, leven we nog in vrije markt of meer in een planeconomie?’ Het is begrijpelijk dat de Rijksoverheid meer vaart wil maken met woningbouw en de regie meer wil pakken. Grondeigenaren in Nederland (particulieren en boeren) zijn op dit moment echter ook al druk doende met de uitdagingen op het gebied van landbouw/stikstof, natuurontwikkeling, water, klimaat etc. De vraag is wat deze dreigende taal vanuit de overheid teweegbrengt bij deze groep mensen.

Het zou wellicht effectiever zijn als de overheid kiest voor het goede gesprek met belanghebbenden, waarbij niet alleen de woningbouwopgave maar vooral ook het behoud van landschapskwaliteit mét een gezonde landbouw en bescherming en ontwikkeling van de natuur op de agenda staat. Als de overheid dit gesprek wil openen dan schuift de FPG graag aan als spreekbuis van de Nederlandse grondbezitters.

Terugluisteren

Geld Of Je Leven - Beluister Het kabinet wil met nieuw grondbeleid woningbouw sneller en goedkoper maken - is dat een goed plan? (20 juni 2023) | Podcasts | NPO Radio 1

Verder lezen

Kamerbrief:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z11254&did=2023D26908

Nieuwsbericht op RTL Nieuws:

Kabinet wil sneller goedkopere grond voor woningbouw | RTL Nieuws

Nieuwsbericht op Telegraaf.nl: Minister wil woningbouw uit slop trekken: bouwgrond eerder en sneller beschikbaar | Binnenland | Telegraaf.nl