Federatie Particulier Grondbezit

FPG blijft pleiten voor beheer van de wolvenpopulatie

10 juli 2023 door FPG

Helaas is er een mens gebeten door een wolf1. FPG waarschuwde al eerder dat de exponentiële groei van de wolvenpopulatie tot incidenten zou gaan leiden. Daarom pleit FPG al geruime tijd voor:

  • Gecontroleerd beheer van de wolvenpopulatie, zowel preventief als in geval schade, en
  • Het instellen van nulstandgebieden waar wolven verwijderd kunnen worden.

In Nederland zijn er enkele zeer grote natuurgebieden waar de wolf past. Daarbuiten zien we steeds meer incidenten waarvan die van vandaag wel heel tragisch is. Gericht populatiebeheer is noodzakelijk. Dit standpunt is op initiatief van de FPG al eerder uiteengezet in een position paper dat wordt gesteund door een brede coalitie belanghebbenden.

In ons land moeten we vanwege de beperkte ruimte de natuur professionele wijze beheren. Wij hebben simpelweg niet de ruimte om gebieden in te stellen waar de natuur volledig haar gang kan gaan. De komst van de wolf maakt het beheer van beschermde, open natuur complexer en duurder. Begrazing door ruischapen wordt onmogelijk, door gescheperde schapen duurder en zelfs Schotse hooglanders en pony’s zijn niet veilig. De schade voor schapenhouders is financieel en emotioneel zeer groot. Wolvenhekken ter preventie zijn duur en arbeidsintensief. Verder houden ze veel meer wild tegen dan alleen wolven en vervuilen het landschap.

De Europese Habitatrichtlijn (Hrl) wordt in Nederland echter zo uitgelegd dat de wolf op geen enkele manier gehinderd mag worden in zijn gedrag. Uit een vergelijking met andere Europese landen blijkt duidelijk dat er meer ruimte is in de interpretatie van de Hrl dan Nederland nu gebruikt. Er zijn negen landen waar de wolf beheerd mag worden. Derogaties zijn toegekend aan nog eens zes landen. Wij pleiten ervoor dat Nederland zich niet verschuilt achter de Hrl en de ruimte die er is gebruikt om beheer van de wolvenpopulatie mogelijk te maken en nulstandgebieden in te stellen.

Dat er aangifte gedaan wordt tegen de boer en de burgemeester vind FPG onnodig en opportunistisch. “Verjagen van eigen terrein of uit eigen buurt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dit is bij de wet niet verboden.2” De aangiften getuigen van weinig empathie en gebrek aan vertrouwen in de overheid.  

Het valt FPG op dat er steeds meer incidenten zijn waarvan van tevoren werd gezegd dat wolven dit nooit zouden doen zoals het aanvallen van paarden en runderen, het dicht naderen van mensen en nu dan helaas zelfs een mens bijten. Minister en provincies: neem verantwoordelijkheid en kijk niet langer weg

 

1 https://nos.nl/artikel/2482129-wolf-valt-schapenboer-aan-bij-drents-dorp-dier-doodgeschoten

2 https://www.ipo.nl/media/twyjkbqe/interprovinciaal-wolvenplan-addendum-2023-interventierichtlijnen.pdf