Federatie Particulier Grondbezit

Een vierde vliegroute Schiphol over de Utrechtse natuur is niet uit te leggen

18 juli 2023 door FPG

Mede namens het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), heeft het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op 17 juli jl. een brief verzonden naar minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. De aanleiding voor de brief zijn onze zorgen over de voorgenomen luchtruimherziening en de groei van de luchtvaart boven de provincie Utrecht. De zogenaamde vierde aanvliegroute voor Schiphol. In de brief uiten we de zorgen en gevolgen voor de natuur op de Utrechtse Heuvelrug.

Druk op maatschappelijke opgaven

De natuur op de Utrechtse Heuvelrug staat al onder grote druk als het gaat om urgente maatschappelijke opgaven zoals stikstofdepositie, natuurherstel, woningbouw, verkeer en recreatie. Door extra stikstofdepositie kunnen stikstofgevoelige natuur tot op grote afstand van een vliegveld negatief worden beïnvloed. Door de effecten van een vierde aanvliegroute worden wij met een haast onmogelijke opgave geconfronteerd als het gaat om het terugdringen van de stikstofdepositie en het bodemherstel.

Op dit moment wordt vanuit de minister voor Natuur en Stikstof al het nodige gevraagd aan terreinbeheerders en landgoedeigenaren. Hun terreinen, landgoederen en agrarische bedrijven vervullen veel maatschappelijke functies, zoals het beschermen van natuur en biodiversiteit, cultureel erfgoed en een fraai landschap, het duurzaam produceren van voedsel, het geven van ruimte aan water en toegankelijkheid voor recreanten. Soms al vele generaties achtereenvolgend, waardoor zij sterk (historisch) verbonden zijn met de omgeving om de zaak in stand te houden en door te kunnen geven aan de volgende generaties.

Niet uit te leggen

Het is daarom ook niet uit te leggen dat dezelfde overheid die de maatregelen oplegt, op haar beurt een nieuwe aanvliegroute mogelijk maakt die de gevraagde inspanningen, tenminste deels, ongedaan maakt.

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, een samenwerkingsverband waarin o.a. terreinbeherende organisaties, particuliere landgoedeigenaren en natuurbeschermende organisaties participeren, willen minister Harbers vragen af te zien van de verdere ontwikkeling van de vierde aanvliegroute.