Federatie Particulier Grondbezit

Natuurbrandpreventie

5 september 2023 door FPG

Met de stijgende temperaturen en droogte in de zomer neemt de kans op natuurbranden toe. In de afgelopen jaren zijn er regelmatig periodes geweest waarin de kans op een natuurbrand even groot was als vroeger alleen in Zuid-Europa werd gezien. Vooral op de Veluwe is de kans op een onbeheersbaar grote natuurbrand nadrukkelijk aanwezig.

Preventie van een onbeheersbare natuurbrand is van het grootste belang. Dit kan door aangepast natuurbeheer. Een van de belangrijkste manieren daarvoor is het aanleggen van brandsingels en brandgangen. Brede stroken waar weinig brandbaar materiaal is. Loofhout werkt ook vertragend. Op deze manier wordt voorkomen dat het vuur overslaat naar het volgende gebied, waardoor een onblusbare brand uit kan woeden.

Het idee is om een hoofd- en subcompartimentering te realiseren. De hoofdcompartimentering volgt bestaande infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen en hoogspanningslijnen. Deze staan al vast en zijn grotendeels op orde. Sommige hoofdcompartimenten bestaan dan nog steeds uit honderden of zelfs duizenden hectaren. De subcompartimenten zijn daarom nodig om onbeheersbare branden tot een kleiner oppervlak te kunnen beperken.

Bovendien zijn er op de Veluwe een flink aantal hoogrisico-objecten zoals een verdeelstation van het hoogspanningsnet, zorginstituten, campings en woonkernen. Deze verdienen extra bescherming. De subcompartimenten moeten nog verder uitgewerkt worden. Dat zal dit najaar gebeuren in samenspraak met eigenaren en beheerders.

 

Borgman Beheer heeft een onderzoek verricht naar de staat van de compartimentering in Gelderland, welke maatregelen nodig zijn, hoeveel die kosten en hoe dat het beste gefinancierd en geborgd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat van de 500-700 ha waar maatregelen genomen moeten worden er zo’n 50 ha op particuliere terreinen liggen.

Provincie en brandweer hebben moeite om met alle eigenaren in contact te komen. Hebt u natuurterrein op de Veluwe of in de Achterhoek meldt u zich dan bij Rosanne Verstappen, rosanne.verstappen@vggm.nl (Project ondersteuning Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing), Tel: 088-355 50 84, Mobiel: 06-31 13 73 92.