Federatie Particulier Grondbezit

Programma Watersparen

5 september 2023 door FPG

Zoals in het bovenstaande al is aangestipt, is preventie van een onbeheersbare natuurbrand van het grootste belang. Dit kan door aangepast natuurbeheer. Maar ook watermaatregelen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. En daar is subsidie voor.

Van weken vol stortbuien gingen we afgelopen voorjaar over in een periode van langdurige droogte. Het klimaat verandert en dat heeft effect op het watersysteem. Soms zitten de sloten overvol, maar steeds vaker staan ze langere tijd (bijna) droog. Om droogteproblemen te voorkomen, moeten we water zo lang mogelijk vasthouden. Zowel in de bodem als in de sloot. En daarvoor doet de overheid een beroep op grondeigenaren en -gebruikers.

 

Voor grondgebruikers en grondeigenaren op de flanken van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, alsook op de oeverwallen langs de IJssel is er de subsidieregeling Watersparen. Wie investeert in watermaatregelen laat de overheid niet droogstaan. Waterschap Vallei en Veluwe draagt financieel bij aan investeringen die water vasthouden en zo droogte tegengaan.  

De subsidieregeling Watersparen is bedoeld om op korte termijn te investeren in concrete waterbesparingsmaatregelen. Deze moeten bijdragen aan het tegengaan van verdroging, aan het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad in bovengenoemde gebieden. Kijk voor het exacte gebied op de gebiedskaart. Er is een subsidie beschikbaar van 80 procent om maatregelen uit te voeren.

Meld u vooral aan voor de subsidieregeling Watersparen en kijk voor meer informatie op: https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/subsidie/subsidie-watersparen/