Federatie Particulier Grondbezit

Toekenning vergunningen zonnevelden op groene gronden gestopt

7 november 2023 door FPG

Per 1 Januari zullen er in heel Nederland geen vergunningen meer worden uitgegeven voor zonneweides op landbouw- of natuurgrond, behalve bij hoge uitzondering. 

Op 11 Oktober werd bekendgemaakt dat Overijssel als eerste provincie een voorbereidingsbesluit heeft aangenomen waarbij er geen nieuwe vergunningen voor ontwikkeling of uitbreiding van zonnevelden op groene gronden (lees: op landbouw- of natuurgronden) in de provincie meer worden verleend. In uiterste geheimhouding is deze aanvraag voorbereid om last minute aanvragen te voorkomen. Nu geldt dit voornemen ook voor de rest van Nederland. 

 Er gaat worden gehandeld vanuit een ‘nee, tenzij’-beleid. Hierbij zou er nog wel ruimte worden geboden aan kleinschalige lokale initiatieven van grondeigenaren als aanvulling op hun verdienmodel, zoals op gronden die al een andere bestemming zouden krijgen, voor combinaties van zonnepanelen met bepaalde vormen van agrarische bedrijfsvoering of lokale energie-opwek. Ook worden er nog uitzonderingen gemaakt voor initiatieven langs hoofdinfrastructuur, op water en boven bestaande verhardingen (parkeerterreinen). 
De ‘voorkeursvolgorde zon’ wordt daar waar dat nog niet is gebeurd, door de provincies juridisch vastgelegd in de provinciale verordeningen. Tegelijkertijd blijven de afspraken in de RES (Regionale Energie Strategie) overeind staan.