Federatie Particulier Grondbezit

Praat mee over de inrichting van Nederland

28 november 2023 door FPG

Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen vanaf vandaag advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte.

Grote opgaves vragen in de toekomst allemaal om meer ruimte, terwijl er niet meer ruimte beschikbaar komt. Nederland moet dus kiezen waar, hoe en waaraan het ruimte biedt. In de raadpleging kunnen deelnemers als het ware ‘op de stoel van de minister’ gaan zitten en op een laagdrempelige manier beleidsopties en belangen tegen elkaar afwegen. Denk hierbij aan thema’s als een gezondere natuur, de omgang met de klimaatverandering, de bouw van nieuwe huizen, de opwek van schone energie, een duurzamere landbouw en economie.

Een mooie kans dus om de stem van particuliere grondeigenaren te laten horen in de ruimtelijke verdeling van Nederland. Welke thema's vindt u belangrijk voor uw grond en voor het landelijk gebied? 

De raadpleging is onderdeel van een breder participatietraject, waarvan de eerste resultaten dit voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. In het eerste deel gaat het om waarden en principes die mensen belangrijk vinden bij het verdelen van de ruimte. In het tweede deel kunnen deelnemers aangeven waaraan zij meer of juist minder ruimte willen besteden. De online raadpleging is gebaseerd op de methodiek van de zogenoemde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) die door de TU Delft is ontwikkeld.

Met de nieuwe Nota Ruimte, die volgend jaar wordt verwacht, herneemt het kabinet de regie op de ruimtelijke ordening. Regie is nodig om te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de schaarse ruimte in Nederland. In aanloop naar de Nota Ruimte presenteerde het kabinet vorige maand al de contourennotitie met de eerste denkrichtingen en uitgangspunten voor de inrichting van Nederland.

De online raadpleging is te vinden op www.ruimteraadpleging.nl.