Federatie Particulier Grondbezit

Terugblik OPG excursie en lezing "Natuurherstel en erfgoed"

7 december 2023 door FPG

Afgelopen vrijdag zijn de leden van het OPG in de wereld van natuurherstel, erfgoed en historische heideakkers gedoken tijdens de lezing en excursie op landgoed het Lankheet.


Hierbij zijn de resultaten van het project “Natuurherstel en Erfgoed” in de vorm van een introductie naar landschapshistorisch onderzoek gedeeld. Door middel van de handvatten en methoden die beschikbaar zijn om landschapshistorische structuren in natuurterreinen te inventariseren en herkennen, kan er voorkomen worden dat bij natuurherstelwerkzaamheden erfgoed in het landschap onwetend teniet kan worden gedaan.
Luc Jehee van het Lankheet nam de deelnemers mee het veld in om de “wandelende” heideakkers die zijn aangelegd te bekijken en te analyseren.

Meer over het project en het onderzoek “Historische Heideakkers” later deze week.