Federatie Particulier Grondbezit

Versterking Particulier Netwerk Lage Landen

12 januari 2024 door FPG

Afgelopen donderdag 11 januari vond er een inspirerend overleg plaats vanuit de provinciale verenigingen BPG, LPG en ZPG met Landelijk Vlaanderen, FPG & ELO, op het gastvrije Landgoed Anneville.

Dagvoorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (BPG) heette samen met Titus van der Torren (ZPG) en Johannes d’Ansembourg (LPG) de delegaties van boven de rivieren en Vlaanderen van harte welkom.

Actuele dossiers (zoals Pacht, Water en Gebiedsgerichte aanpak), lopende projecten en kansen voor verdere samenwerking werden doorgenomen. Met voorzitter Guido Mulier (Landelijk Vlaanderen) en Henry Meijdam (FPG) is een mooie lijst met gezamenlijke actiepunten opgesteld. Gerbrand van ’t Klooster zoekt afstemming over de nieuwe Vlaamse Pachtwet en ook wordt gekeken hoe de Interreg subsidieregeling eigenaren gaat helpen bij de verduurzaming van het eigendom. Ook zullen de ledenvergadering over de landgrens heen worden bezocht.

Tijdens de bijeenkomst werd het lopende Europese netwerkproject European Networks for Private Land Conservation ENPLC toegelicht. ELO Secretary-General Jurgen Tack geeft aan in contact te staan met de Europese Commissie, om de positie van particuliere natuurbeheerders verder te versterken. Een must om werkelijk stappen te zetten om de doelen van Natura 2000 en biodiversiteit te behalen. 27 maart  vindt in Brussel de afsluitende conference ENPLC plaats. Leden van FPG zijn welkom.

Directeur Landelijk Vlaanderen, Valérie Vandenabeele, stelde vast: ‘hoe eigenaars innovatieve oplossingen toepassen op de watertafel te verhogen ten bate van economische en ecologische landgoed functies. Vandaag veel bijgeleerd en kennis uitgewisseld op bezoek bij de collega’s in Nederland om te overleggen over dossiers over de grenzen heen.'

Ook was er gelegenheid het unieke verhaal van de troetelboom te mogen aanschouwen in een prachtig privaat winterwonderland.

ENPLC2

Foto's: Eigendom FPG