Federatie Particulier Grondbezit

Ecologische Autoriteit adviseert provincies over maatregelen natuur

26 januari 2024 door FPG
Source: Nu.nl

Vandaag biedt de Ecologische Autoriteit een overzicht van adviezen over de slechte kwaliteit van natuurgebieden aan demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan.

Het gaat niet goed met de kwaliteit van de Nederlandse natuurgebieden. Niet alleen stikstof is de boosdoener, maar ook verdroging, slechte waterkwaliteit en te veel recreatie. Om aan vooraf afgesproken doelen te voldoen moeten provincies hard ingrijpen, blijkt uit adviezen van de Ecologische Autoriteit. 

Vrijwel elk gebied dat is onderzocht zucht onder de grote hoeveelheid stikstof. Bekende voorbeelden zijn de Limburgse Brunssummerheide, de Sallandse Heuvelrug (Overijssel) en de Alde Feanen in Friesland. Stikstof zorgt voor extra voedingsstoffen in de bodem, waardoor (zeldzame) planten die weinig voeding nodig hebben worden overwoekerd. Dat heeft weer negatieve gevolgen voor vogels, vlinders en andere dieren. Veel verschillende soorten planten en dieren (biodiversiteit) zorgen voor onder meer schone lucht, bestuiving van planten en een goede bodemkwaliteit. Als bepaalde soorten sterk afnemen of zelfs verdwijnen heeft dat dus ook gevolgen voor onze leefwereld.

Verdroging en slechte waterkwaliteit zijn ook termen die veel terugkomen in de adviezen. Dat heeft verschillende oorzaken. Soms komt het door te lage grondwaterstanden, soms door te veel meststoffen of bestrijdingsmiddelen in het water. En soms ook door een combinatie van die factoren.
Daarnaast ziet de EA ook dat er te veel mensen in bepaalde natuurgebieden recreëren, wat de natuur beschadigt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in De Biesbosch, de Loonse en Drunense Duinen (Noord-Brabant) en de Sallandse Heuvelrug. Natuurgebieden zijn ook in veel gevallen te klein of versnipperd.

Ecologische Autoriteit en natuurdoelanalyses

De provincies hebben zogeheten natuurdoelanalyses gemaakt. Daarin staat welke bijzondere planten en dieren moeten worden behouden en welke maatregelen nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Per gebied kunnen de doelen verschillen. De Ecologische Autoriteit is een onafhankelijke partij die de analyses beoordeelt. Ze geeft ook advies over wat beter kan. De EA krijgt in totaal 130 natuurdoelanalyses. Over ruim 70 analyses heeft de Autoriteit al advies gegeven. De provincies zijn niet verplicht om de adviezen van de EA over te nemen.

Advies om snel maatregelen te nemen 

In de natuurdoelanalyses die de provincies hebben gemaakt ontbreekt nog vaak informatie. Daardoor is het nemen van maatregelen lastig. Daarom adviseert de EA veel provincies om extra informatie te verzamelen. Dan kan in kaart worden gebracht waar bijvoorbeeld de grote hoeveelheid stikstof of slechte waterkwaliteit vandaan komt.

Toch adviseert de EA ook om niet te wachten met het nemen van maatregelen die al genomen kunnen worden. Sommige gebieden zijn er zo slecht aan toe dat er snel moet worden ingegrepen. Dat geldt voor bijvoorbeeld het Dinkelland (Overijssel) en de Schoorlse Duinen (Noord-Holland).

Over grote natuurgebieden als de Veluwe, de Oostvaardersplassen en de Utrechtse Heuvelrug heeft de EA nog geen advies gegeven. Maar de ruim zeventig adviezen die er nu al liggen bevestigen de zorgen die er zijn over de staat van de Nederlandse natuur.