Federatie Particulier Grondbezit

Netbeheerder TenneT drukt steeds vaker plannen door; grondeigenaren de dupe

30 januari 2024 door FPG

Het programma Nieuwsuur besteedde recent aandacht aan de onderhandelingen tussen de TenneT en grondeigenaren over de aanleg van kabels- en leidingen. In het kader van de vergroting van het elektriciteitsnet werkt TenneT de komende jaren op honderden plekken in Nederland aan de uitbreiding van het hoogspanningsnet. In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk voor grondeigenaren om afspraken te maken over de aanleg van een kabel of leiding. In het artikel van Nieuwsuur wordt aandacht besteed aan de casus van Landgoed Twickel, waarbij rentmeester Egbert Jan Mooiweer aan het woord komt:

"De problemen met de aanleg van het hoogspanningsnet spelen overal in Nederland. Tennet startte in Overijssel met de aanleg van een extra hoogspanningsleiding. De leiding moet ook dwars door het landgoed Twickel en daar maakt de Stichting Twickel al langere tijd bezwaar tegen."

"Rentmeester Egbert Jaap Mooiweer vindt het onacceptabel dat de ondergrondse leiding ook beschermde natuurgebieden gaat doorsnijden. "Ik heb geprobeerd met Tennet te praten over alternatieve tracés maar de netbeheerder stelt zich bijzonder star op. Het bedrijf is zo flexibel als een loden deur. Er is eigenlijk geen ruimte voor redelijk overleg." (bron: NOS)."

Voor FPG is dit een herkenbaar probleem: de ervaring leert dat leidingleggers nauwelijks oog hebben voor de belangen van grondeigenaren. Grondeigenaren begrijpen dat onder invloed van, onder andere, netcongestie, de energietransitie en klimaatverandering, het elektriciteitsnet dient te worden verzwaard. Wel er afspraken nodig waarbij de belangen van grondeigenaren zijn geborgd. FPG is ervan overtuigd dat kabels en leidingen sneller kunnen worden aangelegd onder de juiste voorwaarden. Voorwaarden die voor particuliere eigenaren van belang zijn, zijn:

  • Een beperkte (lange) duur van de overeenkomst die nodig is voor de aanleg en het laten; liggen van kabels en leidingen
  • Een goede (toekomst)schaderegeling;
  • Een redelijke compensatie die naar keuze periodiek of voor onbepaalde tijd wordt uitgekeerd.

FPG roept leidingleggers op om bij het maken van afspraken met grondeigenaren, rekening te houden met deze voorwaarden.

Dit onderwerp is aanbod gekomen in deze uitzending van Nieuwsuur. Het betreft het eerste item van de uitzending.