Federatie Particulier Grondbezit

Subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’ verlengd tot 2024, nu ook voor grote ondernemingen/TBO’s

8 februari 2024 door FPG

Grondeigenaren in Overijssel die bos willen aanleggen kunnen ook in 2024 gebruikmaken van de subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’. Het is eenvoudiger geworden om de subsidie aan te vragen. Daarnaast kunnen grotere ondernemingen nu ook subsidie aanvragen, zoals terreinbeherende organisaties.

De subsidie houdt in dat een deel van de kosten voor het inrichtingsplan, plantmateriaal en aanleg wordt vergoed. Dat geldt ook voor de waardevermindering van grond. Met de subsidieregeling zet Overijssel nieuwe stappen in het aanleggen van bos in het kader van de Overijsselse Bossenstrategie.

Bossenstrategie Overijssel
In de Bossenstrategie is vastgelegd dat Overijssel streeft naar 10% extra bos in Overijssel in het jaar 2030. Dit komt overeen met ongeveer 3.900 hectare. Dat is in oppervlakte vergelijkbaar met een derde van de grootte van de stad Zwolle. Van die 3.900 hectare is ongeveer 1.400 hectare compensatie voor de kap van bomen in Natura2000-gebieden.

Digitale kaart
Grondeigenaren kunnen via een digitale kaart op de site van de provincie kijken of hun perceel in een gebied ligt dat de provincie heeft aangemerkt als ‘potentieel nieuw bosgebied’. Uitgangspunt is dat bos wordt aangeplant dat past bij het landschapstype. De provincie heeft daarom zogenaamde voorkeursgebieden aangewezen voor nieuw bos.
Meer informatie over de regeling en wat nodig is om een aanvraag in te dienen is te vinden op de website van provincie Overijssel.

Subsidieaanvraag indienen
Geïnteresseerde grondeigenaren moeten eerst een toets door de provincie laten uitvoeren, voordat ze een subsidieaanvraag indienen. Dit is een toets op basis van kadastrale informatie, oppervlakte en type bos. Door middel van deze globale toets wordt bepaald of het verzoek past in de regeling en of het voor de grondeigenaar zin heeft om een aanvraag in te dienen. Wie graag bos op eigen grond aan wil leggen en meer wil weten over de subsidieregeling, kan contact op nemen met het subsidieloket, telefoon 038 499 88 99.

10% extra bos in Nederland
De Bossenstrategie Overijssel komt voort uit de landelijke Bossenstrategie die bedoeld is om klimaatverandering tegen te gaan. Daarin is de ambitie opgenomen dat er in 10 jaar tijd 37.000 hectare bos bij komt in Nederland; dat is 10% extra bos. Dat is een gebied ter grootte van ongeveer drie-en-een-half keer de stad Zwolle.

Iedereen een Boom
Met meer bomen leggen we meer CO2 vast en bevorderen we de biodiversiteit. Onderdeel van de Bossenstrategie is ook dat bomen die gekapt zijn of worden in Natura 2000-gebieden ergens anders opnieuw aangeplant zullen worden. Daarnaast wil de provincie dat voor iedere Overijsselse inwoner één boom geplant wordt. Dat betekent 1,1 miljoen extra bomen in Overijssel. Om dit doel te bereiken is de provincie in 2019 gestart met de campagne ‘Iedereen een boom’.