Federatie Particulier Grondbezit

Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

21 februari 2024 door FPG

Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect was verlopen en gereficiteerd zou worden. Inmiddels hebben alle Kamerleden de rectificatie ontvangen. Ook de online gepubliceerde stukken zijn aangepast. 

Volgens LNV hebben de Kamerleden in de vorige brief ‘niet de juiste antwoorden’ gekregen op de vragen die door Kamerlid Akerboom waren gesteld over de landelijke vrijstellingslijst. Hierin werd de regering verzocht de diersoorten die in hun voorbestaan worden bedreigd van de landelijke vrijstellingslijst af te halen. Dat zou gaan om kauw, houtduif en konijn.

Het ministerie van LNV is bezig met een stelselwijziging van het faunabeleid. In het gesprek gaven de ambtenaren van LNV gisteren aan deze gesprekspartners en de provincies nadrukkelijk bij de totstandkoming van het nieuwe beleid te willen betrekken en daarvoor de nodige tijd te willen nemen.