Federatie Particulier Grondbezit

Europese parlement stemt in met Natuurherstelwet

11 maart 2024 door FPG
Source: NOS

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Daarmee lijkt er een eind te komen aan een van de langste en zwaarbevochten plannen in de Europese Unie.

Na maanden van debat bereikten de landen moeizaam een akkoord over een wetsvoorstel, waarbij Nederland aanvankelijk tegenstemde. De aanloop in het Europees Parlement verliep nog moeizamer en er werd bijna geen akkoord bereikt. Uiteindelijk kwam er een compromis, maar het resultaat was een sterk afgezwakte versie van het oorspronkelijke plan. Vandaag was de laatste fase: de stemming van het Europees Parlement.

Het oorspronkelijke plan van de natuurherstelwet om een verbod op verslechtering van de natuur in te voeren, werd geschrapt. Nu moeten landen alleen hun best doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruitgaan. De wet stelt ook doelen voor biodiversiteit op landbouwgrond, maar hier worden geen harde percentages aan gekoppeld zoals in het oorspronkelijke plan. Verder bevat de wet afspraken over het planten van drie miljard bomen tegen 2030 en het verwijderen van door de mens geplaatste obstakels in rivieren, om minimaal 25.000 kilometer aan vrij doorstromende rivieren in 2030 te bereiken.

Nu moeten alleen de betrokken EU-ministers nog voor de deal stemmen, naar verwachting gebeurt dat over een maand. Nederland stemt na een motie in de Tweede Kamer tegen. Als de wet door de EU stemming heen komt, zullen de EU-landen de komende jaren met een plan moeten komen over hoe ze hun natuur beter gaan beschermen en herstellen.