Federatie Particulier Grondbezit

Voor welke uitdagingen staat de landgoedsector?

17 maart 2024 door FPG

Duurzaamheid en klimaatverandering vormen de grootste uitdagingen voor de Nederlandse landgoedsector, zowel op de korte als op de lange termijn. Voor samenwerking met TBO’s loopt niemand warm. En de Covid-pandemie laat zijn sporen na. Zo blijkt uit een enquête onder deskundigen van de landgoedsector.

Auteurs: dr. Marjanke Hoogstra-Klein, Wageningen Universiteit&Research en drs. Hans Kamerbeek onderzoeker landgoedsector

Naar de sector landgoederen is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zulk onderzoek vergt een definitie van wat een landgoed is en wat de belangrijkste uitdagingen zijn de komende jaren. Ons eerste doel was daarom een breed gedragen definitie van een landgoed. Zie onze eerste publicatie in De Landeigenaar van juni 2023. Resultaat: Een landgoed is een economische eenheid in privaat of publiek bezit, bestaande uit een samenhangend geheel van zowel gronden als gebouwen, waarvan tenminste een beeldbepalend gebouw of gebouw van allure. Een landgoed combineert cultuur en natuur en richt zich op behoud en continuïteit op de lange termijn.

Met deze tweede publicatie doet de leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van Wageningen UR verslag van het onderzoek naar de uitdagingen die landgoederen te wachten staan voor de korte en de lange termijn. We hebben daarvoor enkele vragen toegevoegd aan het eerste deel van de enquête over de landgoeddefinitie. Daarmee verbreden we hopelijk de basis voor een serie publicaties over de Nederlandse landgoedsector.

Lees de volledige publicatie