Federatie Particulier Grondbezit

Hoe leg je nieuw bos aan?

29 maart 2024 door FPG
Source: VBNE

We gaan in Nederland 37.000 ha nieuw bos aan te leggen volgens de bossenstrategie. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende bebossingsmethoden?

Omdat elke eigenaar andere wensen of doelen zal hebben en omdat de omstandigheden, zoals het de bodem, anders zullen zijn is er niet geen aanpak die geschikt voor elke situatie. Wageningen Environmental Reserearch heeft een rapport uitgebracht met daarin een stappenplan voor de aanleg van nieuw bos, van planvorming tot nazorg. 

Het rapport gaat in op welke functies van het bos gerealiseerd kunnen worden en welke bebossingsmethoden daarvoor nodig zijn en welke bosbeelden te verwachten zijn. Tot slot zijn er ook drie voorbeelden uitgewerkt: 
  
-       Bebossing graslandperceel met weinig ecologische waarde grenzend aan bos 
-       Uitbreiding habitattype bos in een beekdal 
-       Bos bij bebouwing 

Mocht u bos willen aanleggen maar door de bomen het bos niet meer zien? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen helpen de weg te vinden door het woud van regels en subsidies.