Federatie Particulier Grondbezit

Landgoeddag de Olmenhorst groot succes!

17 april 2024 door FPG

Op zaterdag 13 april vond in Lisserbroek de eerste Landgoeddag van 2024 plaats. Op de prachtige locatie van landgoed de Olmenhorst van de familie De Clercq ontving de Jongeren Particulier Grondbezit (JPG) en FPG ruim 150 leden. Een geweldige opkomst met maximale inschrijving!

Thema van de dag was 'Opvolging'. Een onderwerp dat voor alle generaties van belang is en dat gevoeligheden met zich mee kan brengen. Het was zeer waardevol om daarover van gedachten te wisselen. Het panelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter Bibian van Rijckevorsel en JPG voorzitter Odilia van Voorst tot Voorst met Titus van der Torren, Gijs Smits van Oyen en Charlotte Solms werd aandachtig beluisterd en was zeer informatief voor de aanwezigen die met opvolging bezig zijn. 

De Olmenhorst 3

Na de lunch kwamen we meer te weten over Landgoed De Olmenhorst en de opvolgingssituatie die zich op het landgoed heeft voorgedaan. Dit werd gevolgd met een kijkje op het bijzondere landgoed, dat onder andere bestaat uit een biologisch fruitteeltbedrijf en horecagelegenheden. Met een borrel werd de prachtige dag afgesloten waar leden nog met elkaar uitgebreid bij konden praten. 

Een van de vragen die veelal terug kwam was de vraag naar een Leergang Opvolging. Het bureau van FPG zal hiermee aan de slag gaan om haar leden dit te bieden. 

In De Landeigenaar zal nog nader in gaan op Landgoed De Olmenhorst en het themanummer van september zal volledig in het teken staan van 'opvolging'.