Federatie Particulier Grondbezit

Boven het Maaiveld

3 mei 2024 door FPG

Op de mooie cultuurhistorische locatie Fort Altena werd op 24 april het grote evenement ‘Boven het Maaiveld’ georganiseerd. Uitgangspunt was de transitie landelijk gebied – een gezamenlijke zoektocht.

Er waren diverse plenaire bijeenkomsten (interactieve lezingen met Jan Douwe van der Ploeg en Marijn Molema) en diverse workshops te volgen met als doel om informatie en ideeën op te halen van verschillende landschapscollega’s met diverse invalshoeken, want voorop staat je de transitieprojecten integraal moet aanpakken. Eén van de plenaire bijeenkomsten werd geleid door Jeanette van Antwerpen, zij is voorzitter bij ‘Uitvoering aan zet’, bij de Raad voor Leefomgeving en infrastructuur. Het ging hierbij om belemmerende factoren het hoofd te bieden door direct bij aanvang van grote projecten te praten met uitvoerende partijen. Zij vindt een nevenschikking van de beleidsbepaling nodig; beleid tegelijkertijd opstellen met de uitvoering van het project.

Een van de workshops ging over de ‘extensivering door afwaardering van grond’. Marie Klever van Boer en Natuur, vertelde over haar biologische melkveebedrijf. Dat aankoop van nieuwe grond leidt tot extensivering van haar bedrijf, maar dat de gronden wel minder waard worden door groene maatregelen. De aanwezigen konden verder discussiëren welke toepassingen toch succesvol kunnen zijn bij het boerenbedrijf in zulke gevallen. In onze groep werd overeengekomen dat met name een soort herverkaveling ‘nieuwe stijl’ een goede manier is om tot extensivering van landbouwgrond te komen.  En de term ‘afwaardering’ kan beter  ‘herwaardering’ heten.

Een andere workshop gaf inzicht in het proces van GGA Aldeboarn te Friesland, een gebied van 500 ha met 68 boerenbedrijven. Ze zijn al sinds 2016 met diverse gebiedspartners in gesprek over het waardevolle veenweidegebied, sinds 2023 zijn ze als GGA gebied verder gegaan. In dit gebied is nu een gebiedsofferte opgesteld, waarbij het meeste geld in afwaardering van grond gaat zitten ten gunste van groen/blauwe dooradering (10%) en hogere grondwaterstanden. Al met al ligt er erg veel druk op de agrariërs hier. Bij ontwerpsessies is uitgegaan dat huidige landbouwgrond, ook landbouwgrond blijft. Lastig? Het overlegproces werd echter niet duidelijk overgebracht op mij en de andere aanwezigen, en waarom duurt dit proces nu zo lang? Hierop is helaas geen duidelijk antwoord gegeven.

De dag werd afgesloten met een speech van minister van der Wal (natuur en stikstof) waarin naar voren kwam dat met name boeren een goed toekomstplan zullen moeten hebben.