Federatie Particulier Grondbezit

Subsidie voor aanleg kleine landschapselementen in de provincie Utrecht

10 juni 2024 door FPG
Labels:

Er bestond al een subsidieregeling voor de aanleg van kleine landschapselementen,  daar komt nu een subsidie bij die maximaal de waardedaling van de grond vergoedt

Kleine landschapselementen zoals houtwallen, bosjes, elzensingels, poelen en hoogstamboomgaarden zijn cruciaal voor de biodiversiteit, dragen bij aan opslag van CO2 en water en vermindering van fijnstof en ze zorgen voor verkoeling voor het vee. Daarom streeft de provincie naar herstel en uitbreiding van de groenblauwe dooradering met onder andere landschapselementen.

Er bestond in Utrecht al een  subsidieregeling voor de aanleg van kleine landschapselementen, daar komt nu een subsidie bij die maximaal  de waardedaling van de grond vergoedt die optreedt door het plaatsen van de landschapselementen. Voor agrarische gronden die minimaal vijf jaar geregistreerd staan als landbouwgrond kan via het agrarisch collectief de regeling aangevraagd worden.  Lees meer bij de Provincie Utrecht