Federatie Particulier Grondbezit

Verdeling kabinetsposten bekend. Namen kandidaat ministers en staatssecretarissen komen binnen.

13 juni 2024 door FPG

De verdeling van de kabinetsposten tussen de vier coalitiepartijen is nu bekend. PVV, VVD, BBB en NSC hebben de posten onderling verdeeld inclusief 3 nieuwe ministeries. Ook druppelen de namen van de kandidaten binnen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen. Elke partij heeft ministeries gekozen die voor hun partij belangrijk zijn. 

Hieronder een overzicht van de verdeelde ministeries en staatssecretarissen met de namen die voor zover nu bekend zijn:

Let op! Deze namen zijn onder voorbehoud en kunnen nog veranderen. 

Minister-president - Dick Schoof

PVV

 • Ministerie van Asiel en Migratie - Marjolein Faber
 • Ministerie van Economische Zaken - Dirk Beljaarts
 • Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp - Reinette Klever
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Barry Madlener
 • Minsterie van Volksgezondheid - Fleur Agema
 • Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid - Ingrid Coenradievv
 • Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Digitalisering - Zsolt Szabó.
 • Staatssecretaris voor OV en Milieu - Chris Jansen.
 • Staatssecretaris voor Langdurige zorg - Vicky Maeijer

VVD

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid - David van Weel
 • Ministerie van Financien - Eelco Heinen
 • Ministerie van Defensie - Ruben Brekelmans
 • Ministerie van Klimaat, Groene Groei - Sophie Hermans
 • Staatssecretaris voor Onderwijs - Marielle Paul
 • Staatssecretaris voor Participatie, Integratie - Jurgen Nobel 
 • Staatssecretaris voor Jeugd, Preventie en Sport - Vincent Karremans

BBB

 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur - Femke Wiersma
 • Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening - Mona Keijzer
 • Staatssecretaris voor Herstel Groningen - Eddie van Marum
 • Staatssecretaris voor Defensie - Gijs Tuinman
 • Staatssecretaris voor Visserij - Jean Rummenie

NSC

 • Ministerie van onderwijs - Eppo Bruins
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken - Caspar Veldkamp
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken - Judith Uitermark
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Eddy van Hijum
 • Staatssecretaris voor Rechtsbescherming - Teun Struycken 
 • Staatssecretaris voor Fiscaliteit en Douane - Folkert Idsinga
 • Staatssecretaris voor Toeslagen - Nora Achahbar