Federatie Particulier Grondbezit

Nieuwsoverzicht

 1. Commissiedebat Pacht

  6 juni 2023 om 09:48
  Op woensdag 7 juni tussen 14:30 – 16:30 uur vindt het Commissiedebat Pacht plaats in de Tweede Kamer. Eerder heeft FPG, samen met LTO en de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLH...
  Lees meer
  00356825.jpg
 2. Een landgoed, wat is dat eigenlijk?

  22 mei 2023 om 14:45
  Naar de sector landgoederen is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wel weten we dat de particuliere eigenaren aanzienlijke delen van het Nederlandse bos en van de Natura2000-gebieden bezi...
  Lees meer
  landgoed-anderstein-golfclub-6-1.1280x0.jpg
 3. Biobased Bouwen heeft de toekomst

  22 mei 2023 om 14:13
  Biobased bouwen heeft vele voordelen. Dat was de boodschap van deskundigen Jan-Willem van de Groep (Building Balance) en Arne Eindhoven (Grondstoffen Collectief Nederland) tijdens het FPG-webi...
  Lees meer
  biobased.jpg
 4. FPG: stimuleer particuliere eigenaren tot het nemen van maatregelen die leiden tot een hoger grondwaterpeil

  12 mei 2023 om 13:23
  Het is een groot contrast met het droge voorjaar van 2022; de lente van 2023 is één van de natste lentes van deze eeuw. Het KNMI beargumenteert dat we als gevolg van klimaat...
  Lees meer
  mesmerizing-scenery-pine-forest-tree-beautiful-lake.jpg
 5. Maatregelen voor gezonde weidevogelstand niet toekomstbestendig

  8 mei 2023 om 09:00
  Aanvalsplan Grutto is nu 4 jaar onderweg. Door onduidelijkheid over financiering op de lange termijn tussen provincies en Rijk blijft echter veel geld op de plank liggen terwijl het aantal grutto&r...
  Lees meer
  vincent-van-zalinge-yuZpw4D4azM-unsplash.jpg
 6. Toekomst box 3 onredelijk en onwenselijk voor transitie landelijk gebied

  5 mei 2023 om 14:25
  Een verpachter verliest elk jaar op de gronden die in pacht zijn uitgegeven. FPG vindt dat onredelijk en stelt voor de belastingdruk op verpachte grond in box 3 realistischer vorm te geven. De rol ...
  Lees meer
  ries-bosch-1iKCQD7p7vU-unsplash.jpg
 7. Interviews voor functieanalyse boswachters/boa’s

  4 mei 2023 om 11:01
  Het werk in bos en natuur verandert. Dit geldt niet alleen voor de bosbouw. Verandering van klimaat en weer brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Tijd om een analyse te maken van het werkveld en...
  Lees meer
  Motorzaag werk in bos 2.jpg
 8. Box 3 belemmert instandhouding particuliere monumenten

  3 mei 2023 om 11:13
  Rijksmonumenten en beschermde natuurwaarden zijn waardevolle onderdelen van ons Nederlandse Cultuurlandschap en dienend voor de instandhouding van het maatschappelijke en cultureel ensemble. De wet...
  Lees meer
  daria-nepriakhina-CDI-deWllvg-unsplash.jpg
 9. Drukbezochte bijeenkomst Boer en Bunder over duurzame pacht

  30 april 2023 om 16:55
  Omdat er momenteel veel aandacht is voor het pachtdossier, zoekt men naar de mogelijkheden om binnen de pachtsystematiek verduurzaming in te passen. 
  Lees meer
  Grasland, boom, zomer.jpg
 10. Jagersvereniging, NOJG, FPG en LTO sturen minister dringend verzoek tot overleg

  26 april 2023 om 13:14
  De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG), de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) willen op ...
  Lees meer
  brown-hare-g818bf05bb_640.jpg
 11. In alle provincies zijn de nieuwe Statenleden bekend

  25 april 2023 om 09:44
  Nu het stof van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen is neergedaald wordt gewerkt aan het vormen van coalities voor de komende vier jaar.
  Lees meer
  Prov vlaggen.jpg
 12. Minister Adema (LNV) steunt verbetering pachtregels voor transitie landelijk gebied

  14 april 2023 om 17:16
  De minister van landbouw heeft onlangs zijn beantwoording[1] aan de Tweede Kamer gestuurd op de gestelde vragen rondom pacht. Er wordt in ons land ongeveer 500.000 hectare grond verpacht. Deze gron...
  Lees meer
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg