Federatie Particulier Grondbezit

Coronamaatregelen: Q&A natuurterreineigenaren [Update 02-04]

March 31, 2020 by FPG

Onder natuurterreineigenaren leven veel vragen over toegang

Onder natuurterreineigenaren leven veel vragen over toegang, toezicht en handhaving bij de coronamaatregelen. Afgelopen weekend bleek al dat veel mensen ondanks alle maatregelen toch massaal de natuur opzochten. Mede daardoor zijn er afgelopen dinsdag extra maatregelen afgekondigd (voor alle maatregelen klik hier). Op dit moment is het nog onduidelijk wat deze maatregelen betekenen voor terreineigenaren, ook de lijst met veel gestelde vragen van de Rijksoverheid schept hierover onvoldoende duidelijkheid (klik hier voor veel gestelde vragen). FPG is in nauw contact met verschillende Rijksoverheden om hier duidelijkheid over te krijgen. Hieronder geven wij een overzicht van uitstaande vragen en waar mogelijk bijbehorende antwoorden. Dit artikel wordt aangepast zodra er meer bekend is. Lees ook ons artikel met FPG ledeninformatie over de coronacrisis.

Vraag 1 [Update 02-04]:

- Kunnen terreineigenaren uit eigen beweging overgaan tot sluiting van natuurterreinen wanneer de maatregelen onvoldoende nageleefd worden door publiek?

- Hoe verhoudt dit zich tot de NSW- en SNL-openstellingseisen?

Het kabinet geeft aan dat natuurterreinen, campings, en parken gesloten moeten worden wanneer de hygiënemaatregelen niet gevolgd worden, of als 1.5 meter afstand onvoldoende nageleefd dreigt te worden. Dit is echter geen landelijk beleid, het is aan de veiligheidsregio’s om hier een beslissing in te nemen.

FPG is deze week direct met de belastingdienst in gesprek gegaan om duidelijkheid te krijgen over het afsluiten van NSW-gerangschikte terreinen op initiatief van de eigenaar. Hierbij is FPG toegezegd dat terreineigenaren in verband met het coronavirus beperkende maatregelen mogen treffen op opengestelde terreinen. In reactie op ons contact met de belastingdienst ontvingen wij vandaag (04-02) onderstaand bericht:

- De terreineigenaar mag de landelijke richtlijnen als extra gedragsregel opnemen, dus wandelaars moeten 1,5 m afstand houden en er mogen geen grote groepen samenkomen of samen wandelen, uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling;
- In extreme gevallen, bij zeer grote drukte, mag het landgoed voor die dag verder afgesloten worden. Daarnaast kan een voorzitter van een veiligheidsregio bepalen dat bepaalde locaties moeten sluiten om zo groepsvorming te voorkomen
- Landgoederen die op toegangskaarten zijn opengesteld mogen de toegang zodanig beperken dat er niet te veel bezoekers tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. De norm kan hierbij zijn: de totale padlengte in meters gedeeld door 2.

Wij vinden het wel belangrijk dat landgoederen zo veel mogelijk openblijven voor wandelaars, omdat het juist in deze tijd goed is als mensen even uit kunnen waaien.

Vraag 2:

Wanneer de veiligheidsregio overgaat tot sluiting van een natuurterrein zal hierop gehandhaafd moeten worden, wie is hier verantwoordelijk voor?

Ook hierover biedt de uitgewerkte tekst van de huidige maatregelen geen duidelijkheid. In noodverordeningen van diverse veiligheidsregio’s staat opgenomen dat ‘’door de voorzitter van de veiligheidsregel aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving van de maatregelen''.

Inmiddels heeft FPG hierover in contact met het ministerie van V&J duidelijkheid over gekregen. Hierbij geeft het ministerie aan dat de bevoegdheden van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) worden uitgebreid. BOA's, zowel uit domein I als II, worden hiermee bevoegd tot strafrechtelijk optreden bij overtreding van de noodverordening die verband houdt met het coronavirus. Hierbij is ons toegezegd dat het hierbij enkel om de bevoegdheid gaat, het is nadrukkelijk geen verplichting (voor officiële bekendmaking klik hier). Let op, de uitbreiding van de bevoegdheid voor domein II BOA's dient tevens opgenomen te zijn in de noodverordening van de veiligheidsregio, controleer dit via de website van uw veiligheidsregio.

Vraag 3:

Sinds afgelopen dinsdag kunnen winkeliers door middel van boetes verantwoordelijk gehouden worden wanneer er onvoldoende navolging gegeven wordt aan de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Geldt deze verantwoordelijkheid ook voor terreineigenaren?

Op deze vraag bieden de aangekondigde maatregelen en de latere verduidelijking hiervan vanuit het kabinet geen duidelijk antwoord. FPG is hierover nadrukkelijk in gesprek met LNV en verwacht hier snel duidelijkheid over.

Vraag 4:

Zijn er regionale verschillen op het gebied van coronamaatregelen?

Ja, iedere veiligheidsregio heeft een eigen noodverordening. Hier kunnen additionele maatregelen in opgenomen zijn. Wij raden u daarom aan om de noodverordening van uw eigen veiligheidsregio te raadplegen, deze worden geregeld aangepast.