Federatie Particulier Grondbezit

FPG gaat in beroep tegen beslissing ACM

March 27, 2020 by FPG

De Federatie Particulier Grondbezit gaat in beroep

De Federatie Particulier Grondbezit gaat in beroep bij de Rechtbank Rotterdam tegen de beslissing van de Autoriteit Consument en Markt om geen onderzoek te doen naar het gebruik van glasvezels van TenneT voor commerciële doeleinden.

Commercieel medegebruik

Volgens ACM is uit haar onderzoek niet gebleken dat de glasvezels van TenneT TSO BV worden gebruikt voor een openbaar elektronisch communicatienetwerk. Dit is voor FPG onbegrijpelijk. TenneT TSO BV met wettelijk gereguleerde taken heeft volgens FPG een deel van het openbaar elektronisch communicatienetwerk in commercieel medegebruik gegeven aan Relined BV.
Relined BV is een 100% deelneming van TenneT Holding BV.
TenneT en Relined hebben desgevraagd FPG bevestigd dat een beperkt deel van het glasvezelnetwerk van TenneT in gebruik is gegeven aan Relined. Daarvoor wordt (een periodieke retributie) betaald.

Tennet deed dit zonder enige vorm van overleg met grondeigenaren door wiens grond deze leidingen zijn gelegd. TenneT zelf weigert op haar beurt vervolgens iedere medewerking aan een periodieke retributie aan betreffende grondeigenaren.

Voldoende bewijs

In eerste instantie wenste de ACM het verzoek van FPG niet in behandeling te nemen, omdat FPG naar de mening van ACM onvoldoende informatie had verstrekt. Vervolgens heeft FPG door middel van een WOB-procedure de overeenkomst tussen TenneT en Elined BV (rechtsvoorganger van Relined BV) bij het ministerie van Economische Zaken opgevraagd. Dat ministerie, waaronder ook ACM valt, was zelf nauw betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen TenneT en Elined BV.
Op basis van deze overeenkomst heeft ACM het handhavingsverzoek van FPG toch in behandeling genomen. Ondanks deze overeenkomst concludeert ACM toch dat de glasvezels van TenneT niet worden gebruikt voor een openbaar elektronisch communicatienetwerk. Opvallend is dat waar ACM concludeert dat er onvoldoende bewijs bestaat voor het commercieel medegebruik TenneT bevestigd dat een belangrijk deel van haar glasvezelnetwerk in commercieel medegebruik is/wordt gegeven maar dat commercieel medegebruik volgens TenneT 'gewoon' zou zijn toegestaan.

De rechter zal worden gevraagd te oordelen of dit besluit correct was. FPG ziet het besluit van de Rechtbank Rotterdam met vertrouwen tegemoet.

Achtergrond

FPG wil voorkomen dat leidingbuizen voor algemene nutsvoorzieningen -aangelegd met gedoogplicht- heimelijk ook ingezet worden voor commerciële doeleinden, zonder medeweten van de grondeigenaar. De Federatie Particulier Grondbezit heeft daarom de Autoriteit Consument & Markt FPG gevraagd -naar nu lijkt voorlopig zonder succes- daarnaar onderzoek te doen en handhavend op te treden.

FPG wil een jaarlijkse marktconforme vergoeding (retributie) voor de grondeigenaar voor het medegebruik van de grond voor alle aangelegde of nieuw aan te leggen wettelijk gereguleerde nutsvoorzieningen, en zeker die voor mede commerciële doeleinden worden ingezet (zie ook ons artikel hier).

Vanuit de Tweede Kamer kwam in maart steun via een aangenomen amendement van SGP en CDA om in ieder geval voor commerciële leidingen een hogere vergoeding in de Omgevingswet te waarborgen (zie ons bericht hier).